Aktualitātes
Pirmsskolas vecuma bērnu vecāku ievērībai!

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas” uzsāk jauno  audzēkņu reģistrāciju un pārreģistrāciju uzņemšanai no 1.septembra 2018./2019.m.g.

·         Piecgadīgo apmācībā 2013.gadā dzimuši bērni, kuri izglītības iestādi neapmeklē.

·         Jau reģistrētiem uzņemšanai veikt pārreģistrāciju, lai aktualizētu un atjaunotu informāciju uzņemšanai.

Obligātajā piecgadīgo apmācībā, kuri izglītības iestādi neapmeklē un citiem audzēkņiem  -  Iesnieguma – uzskaites kartīte (pielikums Nr.1).

Tiem, kuri reģistrējušies 2016.,2017. un 2018.gadā, bet vēl  iestādi  neapmeklē – pārreģistrācija – uzskaites kartīte – pārreģistrācijai  (pielikums Nr.2).

Dokumentus iesniegt personīgi vadītājai iestādē Dzirnavu ielā 2, Priekulē līdz 7.maijam

Inf. tel.26341151 un e-pasts: dzirnavinas@priekulesnovads.lv

 

Pasākumu kalendārs

Vai uzņēmējiem svarīga pašvaldības un sabiedrības publiska atzinība?

Rezultāti