Aktualitātes
Priekulē modernizē tenisa laukumu

 

Priekulē īstenots projekts “Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas ar bumbiņām iegāde” (projekta numurs 16-02-AL13-A019.2201-000001). Tas saņēmis atbalstu no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Laukums atrodas līdzās Priekules vidusskolai, netālu no daudzfunkcionālās sporta halles – teritorijā, kur 2011. gadā, īstenojot ELFLA finansētu projektu “Rekreācijas vides uzlabošana Priekules pašvaldības veicināšanā (sporta laukumi)”, tika izveidots atklātais tenisa laukums ar asfalta segumu un nepieciešamo iežogojumu.

Lai iepriekš izveidoto tenisa kortu modernizētu un padarītu konkurētspējīgu, tika ieklāts
mūsdienu prasībām atbilstošs un drošs cietais segums, kā arī iegādāta tenisa bumbiņu padošanas mašīna ar bumbiņām. Tas ļaus sporta un veselīgas atpūtas cienītājiem izbaudīt jaunu aktivitāti, paplašinot piedāvājumu klāstu Priekules novadā.  

Projekta kopējās izmaksas ir 33 783 eiro (ar PVN). No tiem 17 538 eiro sedz projektam piešķirtais finansējums biedrības “Liepājas rajona partnerība” administrētajā LEADER programmā. Priekules novada pašvaldības ieguldījums ir 16 244 eiro, ko veido līdzfinansējuma un programmā neattiecināmo izmaksu daļa, kā arī PVN.

 

Tenisa kortu iespējams izmantot sporta halles darba laikā, kā arī rezervēt, iepriekš piezvanot pa telefona numuru 634 61688.

 

 

Pasākumu kalendārs

Kuras darba formas ir efektīvākās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”?

Rezultāti