Aktualitātes
Pulcinās krustvārdu mīklu minētājus

16. februārī plkst. 11 Durbes kultūras namā notiks novadu erudītu – krustvārdu mīklu risinātāju – sacensības. Aicināti piedalīties dažādu novadu interesenti.

Programmā paredzēts uz laiku bez kādiem palīglīdzekļiem risināt 4 dažādas grūtības pakāpes mīklas – zviedru, latviešu, klasiskā un bilžu mīklu. Par katru mīklu dalībnieks saņem noteiktu punktu skaitu. Par katru kļūdu vai neierakstīto vārdu 1 punkts tiek atņemts.

Uzvar risinātājs, kas iegūst visvairāk punktu. ( Piemēram, ja iespējams iegūt 20 punktus, bet 3 vārdi nav ierakstīti, un 2 vārdi ierakstīti kļūdaini, tad dalībnieks saņem 15 punktus.) Paredzētais risināšanas laiks - 2 stundas ( ar 10 minūšu pauzi starp 2. un 3. mīklu.).

Pieteikšanās Guntai Intei personīgi pa telefonu 29735536 līdz 14.februāra pēcpusdienai. Dalības maksa 1,50 eiro samaksājama pasākuma vietā. Apbalvošana – tiek apbalvoti 1.-6. vietas ieguvēji ar piemiņas balvām. Līdzi nepieciešams ņemt zīmuli un dzēšamgumiju. (Optimisti var aizpildīt mīklas arī ar pildspalvu!)

Sacensības paredzēts organizēt divās grupās – erudītu un gudrinieku grupā. Piesakoties lūdzu minēt, kurā no tām vēlaties startēt. Nebaidieties, tas nebūs pārāk grūti! Gaidām Durbes kultūras namā!

Durbes mīklu risinātāju klubiņa vadītāja Gunta Inte 

Pasākumu kalendārs