Aktualitātes
Spriedīs par sociālo pakalpojumu pieejamību

Priekules  novada cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 27. aprīlī pulksten 10, īstenojot projektu “SEMPRE”, Priekules  daudzfunkcionālajā sporta hallē notiks konference “Stiprinot sadarbību”, ko organizē Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Priekules novada pašvaldības Sociālo dienestu. Konference veltīta tēmai, kā veicināt līdzdarbošanos, kāds atbalsts nepieciešams sociālajā sfērā, kā uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pasākumā tiks stāstīts par projektu “SEMPRE”, savā pieredzē un labajā praksē dalīsies Liepājas Reimatiķu biedrība, Liepājas Neredzīgo biedrība, Liepājas Diakonijas centrs stāstīs par “Domino” tirdziņu. Darbojoties grupās, pieņemsim lēmumu mikroprojekta izstrādāšanai un tālākai darbībai. Gaidīsim ciemiņus no citām organizācijām, kurām ikdienas darbs saistīts ar cilvēkiem un viņu īpašajām vajadzībām.   
Par savu līdzdalību konferencē lūdzu paziņot saviem sociālajiem darbiniekiem līdz 20. aprīlim.

Mārīte Gertnere, Sociālā dienesta vadītāja

 

Pasākumu kalendārs

Kuras darba formas ir efektīvākās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”?

Rezultāti