Aktualitātes

Stādīs novada ģimeņu dārzu

 

TURPINĀS STĀDĪT PRIEKULES NOVADA ĢIMEŅU DĀRZU

 

2019. ir devītais gads, kopš novadā iedibināta tradīcija – stādīt dārzu nākamām paaudzēm. Tās pamatā sakņu izjūta, piederība vietai un stāsts, ko izstāstīt nākamajām paaudzēm. Ģimenē ienāk bērniņš un jaunā ģimene stāda koku.

Tā tas notiek gadu no gada. Ar dziesmām, piemiņas veltēm, ar ierakstu īpašā grāmatā, ar īpašu stādīšanas procesu, kā arī  fotografēšanos. Paies gadi, augs koks, mazulis kļūs par lielu cilvēku un redzēs savu pirmo nozīmīgo līdzdarbošanos saista mērķa labā.

Ģimeņu dārzā tiks iestādītas nokarenā lapegle, skarainās hortenzijas, veigēlas un kalnu kadiķi. Tradīcija ir iedzīvojusies un pašvaldība ir gandarīta par ģimeņu atsaucību.

2.jūnijā plkst. 12.00 Priekules novada pašvaldības zālē satiksies ielūgtās novada ģimenes, kam aizvadītajā gadā no 1. jūnija līdz šī gada jūnijam piedzimuši mazuļi. Pirms stādīšanas darbiem vecāki ieklausīsies aktrises Agneses KUPLĒNAS dziedājumā, priekšsēdētājas apsveikumā, parakstīsies stādīšanas reģistrā.  Precīza informācija par šiem faktiem tiks  uzglabāta nākamībai Dzimtsarakstu nodaļā. Notiks arī kopīga fotografēšanās. Tradicionāli katra ģimene pēc pasākuma saņem dāvanā disku ar kvalitatīvām fotogrāfijām no šī sarīkojuma.

Gundars Venens,

Priekules pašvaldības

kultūras nodaļas vadītājs

Atpakaļ