Cilvēki novadā
Gramzdas un Virgas pārvaldēm jauni vadītāji

 Gramzdas un Virgas pagastos šis gads sācies ar jaunām vēsmām - pārvaldēm būs jauni vadītāji. Pērn 30.decembrī Priekules novada dome apstiprināja, ka Gramzdas pagasta pārvaldi vadīs Dzintars Kudums, bet Virgas pagastu - Vilnis Dragunas. Vīri amatos nomainījuši ilggadējos Gramzdas un Virgas pārvalžu vadītājus Augustinu Eideju un Rutu Balodi.

Viens nav karotājs

Dzintars Kudums ir kalētnieks, šeit dzimis, audzis un mācījies. Kandavas sovhoztehnikumā izmācījies par mehāniķi. Pēc armijas savā profesijā sācis strādāt Kalētu kolhozā „Druva”. Vēlāk Nīcas vidusskolēniem mācījis ar traktormācību, lai skolēni iegūtu traktora vadīšanas tiesības, šeit noderējušas zināšanas un pieredze mehāniķa arodā. Nīcā arī izveidota ģimene. Par savu dzīvesbiedri Inesi Dzintars stāsta ar lielu mīļumu, jo kopā aizvadīti daudzi gadi, izaudzināti četri bērni- Rolands, Jānis, Maija un Mārtiņš, kuri nu jau dāvājuši sešus mazbērnus. Uz Kalētiem ar ģimeni pārcēlušies atsaucoties vecāku aicinājumam, Dzintars atzīst, ja dzīvē nebūtu noticis tā, kā paredzēts, tad viņš noteikti būtu lauksaimnieks.

Kad Liepājas pedagoģiskajā institūtā ieguvis pedagoga izglītību, Liepājas rajona izglītības pārvaldes aicināts, sācis strādāt par Kalētu pamatskolas direktoru. Laiku šinī amatā Dzintars atceras ar patiesu sirsnību un atzīst, ka tas radoši bijis visaktīvākais un skaistākais viņa darba mūžā. Sadarbībā ar toreizējo pagasta padomes vadītāju Otīliju Lībeku, saglabājot pirmsskolas izglītību un izveidojot Mūzikas un mākslas skolu Kalētos, izdevies piesaistīt bērnus Kalētu pamatskolas saglabāšanai. Dzintars atzīst, ka doma par mūzikas skolu Kalētos viņam esot bijusi tuva tādēļ, ka pašam patīkot muzicēt un svētkos ģimenes lokā spēlējot ģitāru un akordeonu.

1998.gadā kalētnieks sācis savu četru gadu darbu Latvijas Republikas 7. Saeimas sastāvā, pēc tam bijis eksprezidentes Vairas Vīķes- Freibergas padomnieks nacionālās drošības jautājumos. Pēc darba Rīgā, viņš bijis pārliecināts, ka darbu politikā beigs un sācis strādāt par Bārtas pamatskolas direktoru. Kad izveidojies Priekules novads, Dzintars ievēlēts par deputātu novada domē, tomēr mandātu nolicis, lai strādātu par Kalētu pārvaldes vadītāju. Dzintars uzskata, ka divu gadu laikā, ko viņš pavadījis vadot pagasta pārvaldi, izdevies izdarīt daudz, piemēram, sakārtots dabas parks „Priediens”. Pēc gandrīz desmit gadu pārtraukuma, Dzintars ievēlēts 11. Saeimas sastāvā un aizstāvējis novada intereses valdībā.

Dzintars atzīst, ka viņam vislabāk patīkot darbs, kurā redzami skaidri mērķi, uz kuriem tiekties. Tādi bijuši gan strādājot Saeimā, gan arī tagad, sākot darbu kā Gramzdas pārvaldes vadītājam. Dzintars jau pirmajās darba dienās iepazinies ar pārvaldes darbiniekiem un iestāžu vadītājiem. Viņaprāt, vissvarīgākais šinī amatā esot, lai pagasta iedzīvotāji viņu spētu pieņemt un saprast, jo, lai attīstītu Gramzdas pagastu, visiem būs jāstrādā kopīgiem spēkiem. Ar lielu pārliecību Dzintars atzīst: „Viens nav karotājs!”

Vēlas saliedēt ciemu iedzīvotājus

Jaunais Virgas pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Dragunas dzimis Priekulē un sava mūža pirmo gadu pavadījis Bunkas pagasta Krotes ciema mājās „Turaidas”. Viņš pats smej, ka esot gandrīz vietējais. Vēlāk ģimene pārcēlusies uz Liepāju, kuru sirdī izjūt kā mājas un citas nemaz nespēj iedomāties. Vēlākos gados Vilnis pārcēlies uz Sabili, kur izveidojis pats savu uzņēmumu, tajā darbojies ar metināšanas iekārtu un aksesuāru tirdzniecību. Uzņēmuma filiāles atradušās Liepājā, Talsos un Ventspilī. Būdams aktīvs Talsu novada iedzīvotājs, startējis arī konkursā uz Abavas pagasta pārvaldnieka amatu, kurā uzvarējis. Šī amata pienākumus veicis no sirds un, kad ģimene lēmusi, ka laiks pārcelties atpakaļ uz Liepāju, Vilnis turpinājis tos pildīt, vairākus gadus braukājot uz darbu no Liepājas. Izlasot, ka Durbes novadā radusies vakance uz izpilddirektora vietnieka amatu, izlēmis pieteikties, lai nebūtu tik tālu jābrauc uz darbu. Un 2013.gada septembrī Vilnis kļuvis par Durbes novada pašvaldības darbinieku. Pērn dažādu iemeslu dēļ viņa darba vieta likvidēta. Viņš atzīst, ka dzīvē ir bijušas daudz dažādas sakritības, arī tas, ka startējis konkursā uz Virgas pagasta pārvaldes vadītāja amatu, nejauši ieraugot sludinājumu. Jautāts, kādēļ izlēmis par labu Virgas nevis Gramzdas pagastam, viņa aprēķini ir pavisam elementāri - šī darba vieta ir tuvāk mājām.

Viļņa un sievas Danas ģimenē izauguši divi bērni- Kristers mācās Jūrniecības koledžā, Ketija- Liepājas medicīnas koledžā, bet par vismīļāko pasaulē Vilnis sauc savu mazmeitiņu Nikolu.

Vilnis jau devies iepazīt Virgas pagasta teritoriju, ticies ar darbiniekiem un iestāžu vadītājiem, lai iepazīstinātu ar sevi un to, kā plāno savstarpējo sadarbību. Viņam ir vēlme panākt, lai pagasta ciemu iedzīvotāji jūtas saliedēti un jūt piederību pagastam un novadam kopumā. Panākt, lai Virgas pagasts būtu novada sakoptākais un pozitīvākais pagasts. Vilnis atzīst, ka vienmēr domā to pozitīvo un nevar iedomāties savu dzīvi bez jokiem un humora, lai starp kolēģiem un līdzcilvēkiem uzturētu veselīgu gaisotni.

Līga Svara un Inga Dārzniece

Pasākumu kalendārs