Dokumenti

Priekules novada pašvaldības nolikums

Saistošie noteikumi

 

Saistošo noteikumu projekti

 

Nolikumi

 

Noteikumi

 

Publiskais pārskats

 

Priekules novada teritoriālais plānojums

 

Publiskie līgumi

 

Citi dokumenti