ESF projekti

 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai