Gadījumi, kad vērsties bāriņtiesā

 Gadījumi, kuros jebkurai personai ir pienākums vērsties Bāriņtiesā: 

  • ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības; 
  • ja bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
  • ja bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības.