Gramzdas skolas senlietu krātuve

 

Gramzdas senlietu krātuve – Gramzdas pamatskolā. Tajā apkopoti materiāli par Gramzdas skolas pastāvēšanas vēsturi, Gramzdas un Aizvīķu ciemu, savākta interesanta senu lietu kolekcija. Vēstures materiāli stāsta par Aizvīķu baptistu un Gramzdas luterāņu baznīcu un abu baznīcu draudžu darbību.

 Adrese: Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pagasts

Apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālruni 28374204!