Izsoles
Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekulē

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumuBrīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, sastāv no zemes gabala 5431 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6415 03 0146, būves -internāta (6415 003 0146 001), būves - sūkņu mājas (6415 003 0146 002), būves-šķūņa (6415 003 0146 004) un no būves –garāžas (6415 003 0146 005).

 

Īpašuma lietošanas veids – publiskās apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2019. gada 11. septembrī plkst. 10.20, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovad.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 06. septembrim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 8100,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 810,00 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

 

 IZSOLES NOTEIKUMI

 Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

Pasākumu kalendārs
Novembris, 2019
POTCPkSSv
3
46
1920
252627282930