Izsoles

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Pīpenes”, Virgas pagastā

 Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Pīpenes”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6498 004 0289, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0375 – 0,31 ha platībā (no tiem 0,30 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Iekopta lauksaimniecības zeme. Atrodas netālu no Priekules novada, Virgas pagasta Purmsātu ciema. Ērta piekļūšana no valsts autoceļa. 

Īpašuma lietošanas veids –  lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Izsole notiks 2020.gada 05.februārī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2020. gada 31. janvārim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 1628,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 162,80 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Pasākumu kalendārs
Marts, 2020
POTCPkSSv
1415
16171819202122
23242526272829
3031