Izsoles
VAS "Latvijas Pasts" pārdod izsoles kārtībā ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu "Pasta Atvari", Priekules pagasts, Priekules novads

VAS "Latvijas Pasts" pārdod izsoles kārtībā ar lejupejošu soli 07.12.2018. plkst. 10.30 Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā, nekustamo īpašumu "Pasta Atvari", Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6482 005 0032 (ēkas ½ domājamo daļu). 

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - 2000 EUR. Pieteikšanās izsolei darba dienās no 01.11.2018. līdz 30.11.2018. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālr. 26101509, 29420864 vai e-pastu: info@pasts.lv.

Pasākumu kalendārs