Kalendārs
Notikumi 2019. gada 14. decembrī:
2019-12-03
4.12., pl. 16, Kalētu konferenču zālē
2019-12-02
14.12. Gramzdas ev. lut. baznīcā