Kalendārs
Notikumi 2019. gada 7. jūnijā:


ES TAVS, TU MANA! laulāto pāru atpūtas vakars
2019-08-27


Nikolaja Sokolova gleznu izstāde Kalētos
2019-04-08
Līdz 14. jūnijam Kalētu pagasta konferenču zālē mākslinieka Nikolaja Sokolova gleznu izstāde.


Konkursa “Par sakoptu Priekules novadu” 1. kārta Virgas pagastā
2019-04-08
Konkursa “Par sakoptu Priekules novadu” 1. kārta Virgas pagastā no 3. līdz 8. jūnijam.


Lejaskurzemes senioru zaļumballe Bunkā
2019-05-07
7. jūnijā plkst. 12 pie Bunkas kultūras nama Lejaskurzemes senioru zaļumballe.