Kalendārs
Notikumi 2017. gada 9. novembrī:


Ābolu izstāde Virgā
2017-10-24
Visu novembri Virgas "Pagastmājas" izstāžu zālē apskatāma ābolu izstāde no Ināras Svipstes ābeļu dārza.


Priekules novada pašvaldība rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov.
2017-11-09


Izstāde "Kustība" Priekulē
2017-10-30
No 3. līdz 28. novembrim Priekules kultūras namā apskatāma mākslinieces Anitras Bērziņas personālizstāde "Kustība".


Priekules novada pašvaldība nodot pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemes vienību "Jaunie Jaunzemji", Bunkas pag., Priekules nov.
2017-11-09


Deju nodarbības Bunkā
2017-10-26
Novembrī un decembrī hip-hop deju, kā arī bērnu un pieaugušo apvienotā kolektīva nodarbības Bunkā.


Priekules novada pašvaldība pirmajā rakstiskā izsolē nodod nedzīvojamās telpas nekustamajā īpašumā Upes iela 3, Priekule, Priekules novads
2017-11-09


Vingrošana senioriem Bunkā
2017-10-26
7., 14., 21., 28. novembrī no pulksten 11 līdz 12 vingrošana senioriem.
Pasākumu kalendārs

Vai uzskatāt, ka gada tumšajā laikā jālieto atstarotāji?

Rezultāti