Kalētu pagasts

 

Kapsētas nosaukums

Kapsētas

tips

Atrašanās

vieta

Atbildīgais (telefona numurs)

Kalētu kapi

Atvērta kapsēta

Kalētu pag.

Mareks Matevičs

(28225661)

Svipstu kapi

Daļēji slēgta kapsēta

Kalētu pag.

Mareks Matevičs

(28225661)