Kultūras notikumi

5. Priekules un Skodas bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens

 Priekules novada pašvaldībai ir laba un regulāra sadarbība daudzās jomās ar Skodas rajona pašvaldību Lietuvā. Regulāra un daudzpusīga tā ir arī vairākās kultūras norisēs, bet bibliotēku jomā – stabila un mērķtiecīga.

Šī gada seminārs iesākās ar pieņemšanu pie Skodas rajona mēra vietnieces. Viņa īsumā rezumēja kopīgo situāciju kultūrā Skodas rajonā. Saruna bija draudzīga. No Priekules novada diskutēja bibliotekāres Zenta Svara, Maija Gantiņa, Anita Tetere, Elita Jaunzeme, Gunta Rune, Elīna Kurovska, Svetlana Grīnberga un Lita Vēkause. No sarunas Skodas mērijā sapratām, ka finansiāli un strukturāli Priekules novadā kultūrai ir stabila un prognozējama nākotne.

2016. gads Lietuvā ir bibliotēku gads, bet katru gadu no 23.- 28.aprīlim Lietuvā norisinās bibliotēku nedēļa. Šajā laikā uzmanība tiek pievērsta kāda rakstnieka darbiem. Šogad tika “atvērta” Šekspīra daiļarade. Lasītavās uz galdiem atvērti vairāki šī ģēnija darbi, kurus bibliotekārs piedāvā lasītājiem. Viesojoties Kaukoliku bibliotēkā, tās vadītāja atvēra Šekspīra sonetu un lasīja apmeklētājiem. Tikai dažas minūtes prom no ikdienas steigas un jauka iespēja aiziet ar Šekspīra vārsmām dvēselē. Jebkurā gadījumā tā ir interesanta pieredze, kādas Latvijā nav. Priekules bibliotekāri domā kaut ko līdzīgu izmēģināt arī mūsu novadā.

Šī gada pieredzes braucienā bija iespēja iepazīties ar tām aktivitātēm, kas sniedzas aiz bibliotekārajiem pakalpojumiem. Arī Lietuvā notiek līdzīgi procesi kā Latvijā. Vidusskolas kļūst par pamatskolām, bet Kaukolikos skolas vairs nav. Tomēr skolas ēka nav pamesta. Aktīvākie pagasta iedzīvotāji ik vakaru izmanto sporta zāli, bet sievas, kas grib vēl kaut ko iemācīties, nāk pie daiļamata meistares Nijoles Rindeikienes un mācās visdažādākos rokdarbus. Darbus var apskatīties izstādēs bibliotēkas telpās. Līdzīgi kā Priekulē darbojas mākslas biedrība „Saspraude”. Priekules bibliotēkas vadītāja Zenta Svara, kas ir viena no skolotājām „Saspraudē”, apmainījās kontaktiem ar Nijoli, lai nākamgad sarīkotu Priekules - Kaukoliku kopīgu tautas daiļamata izstādi Priekulē.

Tika apskatītas arī skolas bibliotēka un pagasta bibliotēka Barstičos. Šī vieta ir slavena ar to, ka šeit atrakts Lietuvas milzīgākais akmens, kura svars tiek lēsts ap 680 tonnām. Kopumā vizīte bija iedvesmojoša un izdevusies. Nākamgad Priekules bibliotekāriem jādomā, kā prezentēt mūsu novadu Lietuvas kolēģiem.

Priekules novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens

FOTO

Atpakaļ