Kultūras notikumi

Krotes vēsture tuviem un tāliem

Valsts simtgades priekšvakarā vietējās vēstures bagātības godā cēla krotenieki Bunkas pagastā. Krotes bibliotēkas un senlietu krātuves vadītāja Lita Vēkause sarūpējusi brošūru “Krotes pagasta vēsture”, kuru, daudziem vietējiem ļaudīm un ciemiņiem klātesot, svinīgi atvēra 9. novembrī. 

Krotes bibliotēkā mājasmāte viesus sagaidīja, tērpusies tautastērpā. Nelielā zāle bija to ļaužu pilna, kuru sirdīs un likteņos Krote ieņem īpašu vietu. L. Vēkause sanākušos iepazīstināja ar brošūru “Krotes pagasta vēsture”, kam pamatā Jāņa Juškeviča manuskripts, kas varētu būt tapis 20. gs. 30. gados, bet kopš 1989. gada glabājies Krotes bibliotēkā. Sava darba turpinātājai to nodevusi iepriekšējā bibliotēkas vadītāja Ausma Klaka.
Krotes bibliotēkas vadītājas Litas Vēkauses (pa labi) rokās manuskripts,
viņas priekštece Ausma Klaka tur brošūru
“Krotes pagasta vēsture”.
          


Brošūrā apkopoti atsevišķi vēstures fakti par Krotes teritoriju laika posmā no 854. – 855. gada līdz 1926. gadam. Ziņas par autoru brošūras veidotāji meklējuši interneta lapā “Vikipēdija”, precīzāku datu par viņu neesot, stāsta L. Vēkause. Domājams, ka J. Juškevičs apkopoto materiālu radis, strādājot arhīvā. 100 procentu pierādījumu par to ticamību kroteniekiem neesot, taču pētot jaunākās vēstures liecības, atrastas daudzas sakritības. Tas ļauj domāt, ka kopumā materiāls balstīts objektīvos datos, vērtē senlietu krātuves vadītāja. Kāpēc J. Juškevičs rakstījis par šo pusi, gan joprojām esot mīkla.
         
Vietējās vēstures izpētes entuziastei materiāls licies vērtīgs, jau vairākus gadus urdījusi doma par tā publiskošanu plašākam interesentu lokam. Galu galā tapusi brošūra 500 eksemplāru metienā. Gan vietējie, gan arī daudzi bijušie krotenieki izrāda interesi, vēlas to iegūt savā īpašumā, priecājas L. Vēkause.
         
Brošūras atvēršanas pasākumā bibliotēkā valdīja svētku atmosfēra. Skanēja atmiņu stāsti par personiskās saiknes veidošanos ar Kroti, “Traistēnu” balsis vareni piepildīja telpu, uz ekrāna zibēja vēsturiski fotomirkļi un Krotes skati Inta Folkmaņa videotvērumā.
         
Uz dzimto ciemu bija atbraukusi Līvija Raģe, kura vairākus gadus veltījusi Kņūtu/Kņūtiņu dzimtas koka pētīšanai un daļu no sava pētījuma atstāja izmantošanai Krotes senlietu krātuvei. Turklāt tā bija priecīga reize, kad klātienē varēja tikties daudzi dzimtai piederīgie.


Kņūtu/Kņūtiņu dzimtas koka pētniece Līvija Raģe (otrā no kreisās)
un viņas dzimtai piederīgās. L. Vēkause lepojas, ka Krotei ir bagāta vēsture – varbūt ar laiku arī pati varētu veidot kādu plašāku materiālu apkopojumu. Taču pagaidām par to viņa izsakās visai piesardzīgi politiķu vārdiem – nevarot vēl ne apstiprināt, ne noliegt, ka taps nākamais pētījums. Šāds darbs prasa daudz laika, taču jau paveiktais noteikti iedvesmo turpmākajam darbam.

Fotogaleriju no brošūras atvēršanas pasākuma skatīt šeit! 

Iluta Dreimane

Atpakaļ