Kultūras notikumi

Lejaskurzemes seniori zaļumballē svin draudzību

 

Mūsu Latvijai tuvojas nozīmīga jubileja – simtgade. Tas būs kā pieturas punkts, lai mēs novērtētu, cik stipri esam savā patriotismā pret sevi, saviem tuvākajiem, ģimeni, citiem līdzcilvēkiem un savu valsti un tautu, kurai piederam. Lai pāri visam Latvijai šai nozīmīgajā laikā ir satikšanās prieks un vēlme stiprināt savas piederības saknes Latvijai. Tā ir atgriešanās pie savas tautas vērtībām.

Lai šīs latviskās tradīcijas turpinātu, 3.jūnijā Bunkas pagasta latviskākajā lauku sētā “Ģildēni” noritēja trešā senioru zaļumballe. Tajā piedalījās vairāk kā 1000 dalībnieku no 12 Lejaskurzemes pašvaldībām.

Darbs pie zaļumballes tika sākts jau gada sākumā, sadarbojoties Bunkas Kultūras namam un Priekules novada pašvaldībai ar māju saimniekiem Ivaru un Edīti Vītoliem.  Savukārt no 30.maija līdz pat 6.jūnija vakaram “Ģildēnu” māju sētā noritēja smags darbs gan pie zaļumballes vietas iekārtošanas, gan arī pēc pasākuma – vietas sakārtošanas.
Uz zaļumballi, priecēt interesentus, tika uzaicināti šāda veida pasākumam, mūsuprāt, vispiemērotākie mākslinieki – Bārtas etnogrāfiskā ansambļa sievas, aktrišu kopa “Atštaukas”, Kazdangas pūtēju orķestris un grupa “Rumbas kvartets” no Kuldīgas.

Laika apstākļi arī lutināja viesus – 3.jūnijs bija pēdējā izteikti siltā diena šajā pavasarī. Dalībnieki ieradās ļoti labā garastāvoklī. Lai arī bija plānots, ka “Ģildēnos” ieradīsies ap 800 dalībnieku, tomēr vēlme labi atpūsties brīvā dabā un labas mūzikas pavadībā bija uzrunājusi vēl uz pusi vairāk senioru. Katrs sarūpējis līdzi bagātīgus gardumu groziņus, taču, ja kas pietrūka, visādus labumus un putojošu alu varēja iegādāties bufetēs, kā jau īstās brīvdabas ballēs pienākas.

Par šo balli kā organizatore milzīgu un neizmērojamu paldies saku “Ģildēnu” saimniekiem Ivaram un Edītei, kuri ar savu atsaucību, izpalīdzību, devīgumu un sirsnību atbalsta šo pasākumu. Lai viņiem vienmēr laba veselība un dzīvesprieks, kaut būtu vairāk šādu cilvēku. Pateicība Priekules novada pašvaldībai, īpaši priekšsēdētājai Vijai Jablonskai un Kultūras nodaļas vadītājam Gundaram Venenam. Paldies Nikam un viņa strādniekiem, kuri visu nedēļu līdzēja ar tehniskiem un fiziskiem darbiem, kā arī Dzintrai par palīdzēšanu. Tāpat pasākums nebūtu iedomājams bez Litas, Ginta un Imanta atsaucības pasākuma dienā. Par mēbelēm paldies Krotes skolai, mednieku kolektīvam, Dzintrai un Viesturam Niedoliem un Edgaram Rubezim un viņa komandai.

Protams, pasākuma nemaz nebūtu, ja nebūtu tik lielas atsaucības, tādēļ paldies arī katram pasākuma dalībniekam.

Zaļumballes idejas autore, Bunkas Kultūras nama direktore Malda Andersone

FOTO

Atpakaļ