Kultūras notikumi
Muzeju nakts Kalētos

 

TĀLAVAS TAURĒTĀJS” – DROSME IR UZVARAS SĀKUMS

Priekules novada Muzeju nakts piedzīvojums Kalētos

Priekules novadā Muzeju nakts aktivitātes pazīst kopš 2012. gada. 2019. gada tēma “TĀLAVAS TAURĒTĀJS” pietuvināta Latvijas armijas dibināšanas simtajai gadadienai. Galvenais varonis ir Rūdolfa Blaumaņa apdziedātais drosmīgais un neuzpērkamais sendienu varonis - Tālavas taurētājs.

                   Uz Tālavas druvām un mežiem

                   Nakts pelēkus palagus klāj;

                   Pār klusiem koku galiem

                   Jodi un murgi jāj.

Vai šodien cilvēkiem  piemīt drošsirdība? Šo jautājumu katrs var uzdot sev pats, jo drosme ir uzvaras sākums. Latvijas armijas simtgades kontekstā un domājot par Priekules brīvprātīgo rotas dibināšanu 1919. gadā, gribas jautāt vai esam gatavi nepieciešamības gadījumā brīvprātīgi pierakstīties militārā formējumā un doties savas zemes aizstāvības cīņās?

Protams, Kalētu pagastā dramatisms izpalika, bet bija prāta asināšana, piedzīvojumi un relaksācija. Lasot Blaumaņa dzejoli, rīkotāji apstājās pie rindām:

                   Dus Miervaldis savā pilī,

                   Guļ viņa ļaužu pulks,

                   Guļ vaidelaiši un sargi,

                   Un zīmju gudrais tulks.

               Kalētu zīmju tulki ikviena dalībnieka veikumu un zināšanas novērtēja ar attiecīgu zīmodziņu, kurā attēlotas sešas dažādas latvju Spēka zīmes: Zalktis, Ūsiņš, Saule, Auseklis, Dievs, Ozoliņš.

Aktivitātes norisinājās gan bibliotēkā un senlietu krātuvē, gan skolas dažādās teritorijās: parkā, pagrabiņā un mazajā zālē. Īpašs piedzīvojums ikvienu gaidīja skolas pagrabā, kur klusumu caurstrāvoja īpašas meditatīvas skaņas par ko rūpējās Evija Grāmatiņa. 

               Sakrājot visus zīmodziņus, varēja piedalīties Muzeja nakts loterijā.

Visas disciplīnas pieveica 150 muzeja nakts viesi, no kuriem trīs izlozēja piemiņas balvas no muzeju nakts piedzīvojumiem Kalētos. Pirmo reizi šāda veida sarīkojumā bija arī nakts balle. Lieliskās grupas “ZVAIGŽŅU LIETUS” pavadībā dejotāju prieks norima tikai ap četriem no rīta.

               Muzeju nakts atklāšanā piedalījās Valters Piziks, Kalētu jaunsargi Dainas Garozas vadībā, Līgas Kvāšes meiteņu ansamblis. Ritma grupa: Nauris Vrubļevskis, Tomass Palubinskis, Lāsma Jonušaite.

Svētku rīkotāji: Agrita Driviņa, Svetlana Zaša-Zase, Arta Troika, Dace Razma, Lelde Zaša-Zasa, Elita Jaunzeme, Baiba Ločmele, Mirdza Liepiņa.

Aktivitātes palīdzēja nodrošināt Agnese Meļķe, Inese Meļķe, Ģirts Ločemelis, Dainis Viršilis, Daiga Auzniece, Vineta Pence un Vija Sprūde.

 

Gundars Venens,

Kultūras nodaļas vadītājs

 Fotogalerija

Foto - Līga Svara

Pasākumu kalendārs