Kultūras notikumi

Pirmā muzeja nakts mūsu novadā

 

         18.maijā, kad visā Eiropā svin muzeja dienu, tika piedzīvota  arī pirmā muzeja nakts Priekules novadā un pirmo reizi to organizēja Virgas senlietu krātuves vadītāja Anita Klima. Tā kā senlietu krātuve atrodas Virgas muižā jeb tagadējā Virgas pamatskolā, tad Muzeja nakts piedzīvojumu organizēšanā bija iesaistīti Virgas pamatskolas skolotāji, direktores Kristiānas Cetrovskas vadībā un tas viņiem lieliski izdevās.

Ievadvārdus pasākumam teica pati senlietu krātuves vadītāja Anita Klima , bet apsveikumus un novēlējumus izteica  Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska,  kā arī pasākuma idejas autore – tūrisma organizatore Daiga Egle.

Anita bija uzaicinājusi aktīvākos iepriekšējo gadu novadpētniecības pulciņu dalībniekus, kas ieradās ar kādas kara trofejas dāvinājumu un vakara gaitā kavējās atmiņās par skolas laikā vadītajām ekskursijām muzejā un aktivitātēm, ko organizēja skolotāja Anita . Visi  novadpētnieki teica atzinīgus vārdus senlietu krātuves vadītājai, bet Līga Zēģelniece apsolīja, ja skolotājai nepieciešama palīdzība -  viņa vienmēr būs gatava palīdzēt.

Kopā darbojās četras darbnīcas – Muzeja pogu aplikācijas, Muzeja dārza veidošanas, Muzeja spoku un dabas draugu. Īpašu atjautību un zināšanas vajadzēja senlietu krātuves viktorīnai, kur vajadzēja gan pārzināt senlietu krātuves priekšmetus, gan barona vārdus un pils vēsturi, kā arī zināt, kas ir Muzeja nagla! Interesanti bija minēt  pazīstamas un mazāk pazīstamas personas, kas nes uzvārdu Virgas. Ludmila Pole demonstrēja veco laiku veļas rulli, veļas gludināšanas veidu senākos laikos, kad nebija elektrības. Bibliotekāre Edīte Egliņa – Eglīte pasākuma dalībniekiem stāstīja par autoriem, kas savos darbos minējuši Virgas vārdu un notikumus Virgā un Virgas apkārtnē.

Vakarpusē baronu Noldes zirgu stallī  jeb ‘’Ŗožleju – Kalniņu ‘’ klētī, ļoti romantiskā gaisotnē, dvēseli uzrunājošu koncertprogrammu bija

sagatavojušas dziedātājas no  vokālās grupas ‘’Trīs mūzas’’ no Purmsātiem. Dziesmas vijās kopā ar atmiņu stāstiem un pateicībām. Pēc sirsnīgā koncerta pasākuma dalībnieki devās barona Noldes naudas lādes meklējumos. Acīgākie zēni lādi parka pustumsā atrada jau pirmajā momentā.  Visiem tika dota iespēja nobaudīt Virgas barona šokolādes dālderus, kas lieliski iederējās vakara noskaņā.

Skolas otrā stāva gaitenī satikām divus spokus, kas izstāstīja Virgas muižas Spoka stāstu. Vakars noslēdzas uz pils balkona, kur debesīs virs muižas parka uzziedēja svētku salūta krāšņie ziedi un promejot skolas zālē tika nobaudītās vēlās vakariņas.

Muzeja nakts programma Virgas muižā un tās apkārtnē,  apmēram 50 dalībniekiem bija tik piesātināta, ka nejutām brīdi, kad jau piecas stundas bija aizvadītas. Vietējie sajuta savu īpašo piederību Virgai, bet pasākuma viesi izbaudīja Virgas radošo garu un brīnišķīgo Muzeja nakts veldzi pēc pērkona lietus.

Ir ļoti svarīgi apzināt savas tautas, dzimtas, vietas identitāti un tās kultūrvēsturisko mantojumu, bet tikpat svarīgi ir atrast veidu – kā to sabiedrībai pasniegt un izstāstīt  - tā, lai tas paliktu atmiņā un rosinātu atkal no jauna meklēt, atrast un saglabāt! Paldies visiem, kas pielika savu domu, roku un sirdi, lai mums kopā izdotos Pirmā Muzeja nakts novadā!

Bilžu galerija

Atpakaļ