Kultūras notikumi
Raibais un sirsnīgais prieks

Februāris ir izskanējis varen skaļi un koši. 2019. gadā Priekules dzimšanas diena tika svinēta tik krāšņi kā vēl nekad iepriekš.
         
          Pilsētas jubilejas mēnesi uzsākām ar koncertu “Raibais prieks”, kurā savu varēšanu dziedāt un dejot rādīja kultūras nama bērnu un jauniešu kolektīvi – “Ķiņķēziņi” un “Pipari”. Koncertā piedalījās arī Pāvilostas bērnu vokālais ansamblis “Burbulīši”, Skrundas bērnu vokālais ansamblis “Bums”, deju grupas “Lightning” no Bunkas, “Lighstars” no Durbes un “Medzīši” no Medzes. Sveiciens savai dzimtajai pilsētai Priekulei 91. dzimšanas dienā kopā ar deju un dziesmu draugiem tika savērpts krāsainā un raibā virpulī. Raibais prieks bija izlauzies! Tas dzirksteļoja bērnu acīs un smaidošajās sejās. Un viens bija pavisam skaidrs – nākamajā gadā mēs tiksimies atkal!
         
         Pilsētas dzimšanas dienas mēnesi noslēdzām ar tradicionālo Priekules bērnu un jauniešu koncertu “No sirds tev, mana pilsēta!”, kurā piedalījās PII “Dzirnaviņas”, Priekules vidusskolas un Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Bērni un jaunieši no sirds bija sagatavojuši košu, skanīgu un daudzkrāsainu dāvanu savai dzimtajai pilsētai.
         
         Dimdot raitam deju solim, tika izdejotas dejas, skanīgās bērnu balsīs izskanēja sirsnīgas un mīļas dziesmas. Koncerta daudzkrāsainību papildināja mūzikas un mākslas skolas audzēkņu instrumentu krāšņais skanējums. Patiesu prieku visiem skatītājiem radīja koncerta visjaunākā dalībniece – divgadīgā Letīcija Oknere, kas drosmīgi kāpa uz skatuves un nodziedāja sakāmo dziesmiņu.
         
         Paldies ikvienam, kas piedalījās koncertā un dāvāja prieku no visas sirds! Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu un enerģiju šo svētku tapšanā! Daudz laimes Priekulei!


Priekules kultūras nama direktore Rigonda Džeriņa

 

Foto no bērnu un jauniešu koncerta šeit! 

Pasākumu kalendārs