Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas laiki

                                                         

 Priekules novada

Lauku attīstības konsultanta 

Pieņemšanas laiki 2020. gada JŪNIJĀ

Arī Latvijas Lauku konusltāciju un izglītības centrs (LLKC) seko visiem Latvijas valdības rīkojumiem saistībā ar Covid-19 izplatību, tādēļ saziņai pamatā tiek izmantots e-pasts (irina.gintere@llkc.lv) un telefonzvani (Tālr.: 28310484).

 Priekules novada domē (Saules iela 1, Priekule)

 

Pirmdienās

 

8:30-12:00 un 12:45-17:00

Piektdienās

8:30-12:00 un 12:45-15:30

(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)

 

BUNKAS pagastā

 

2. jūnijs (otrdiena)

no plkst.9:00 līdz 11:00 Krotes bibliotēkā

 

--------- Tadaiķu bibliotēkā (no 18.05. līdz 14.06. bibliotēka slēgta)

 

no plkst.12:00 līdz 15:00 Bunkas pagasta pārvaldē

Kalētu pagastā

 

3. jūnijs (trešdiena)

no plkst.9:00 līdz 12:00 Kalētu pagasta pārvaldē

 

GRAMZDAS pagastā

 

4. jūnijs (ceturtdiena)

no plkst.9:00 līdz 12:00 Gramzdas pagasta pārvaldē

 

VIRGAS pagastā

 

5. jūnijs (piektdiena)

no plkst.9:00 līdz 11:00 Paplaka - Virgas pagasta pārvalde

 

no plkst.12:00 līdz 13:00 Purmsātu bibliotēkā

 

PRIEKULES NOVADA LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTA DARBA PAMATUZDEVUMI: 

o   Informēt par lauku attīstības jautājumiem.

o   Nodrošināt aktuālās informācijas izplatīšanu.

o   Informācijas par notikumiem, labu un pārņemamu praksi lauku attīstībā novadā apkopošana, sagatavošana publicēšanai.

o   Informatīvo dienu un iniciatīvas un /vai interešu grupu tikšanās organizēšana novadā.

o   Teritorijas potenciāla un vajadzību noteikšana – teritorijas resursu un cilvēkresursu analīze, aptauju veikšana.

o   Uzņēmēju resursu, kapacitātes izvērtēšana, attīstības virzienu noteikšana un izvērtēšana kopā ar uzņēmēju, jauno uzņēmēju.

o   Produkcijas tirdzniecības veicināšana (noieta tirgus meklēšanas pasākumu organizēšana savas kompetences ietvaros).

o   Pasākumu organizēšana vietējās teritorijas darba devēju atbalstīšanai darbinieku meklēšanā un kvalifikācijas celšanā.

o   Citas konsultācijas saistībā ar lauku attīstības jautājumiem.

 

Ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet un ja būs nepieciešams sarunāsim tieši Jums izdevīgāko tikšanās vietu un laiku!Kontaktinformācija:

Irina Gintere, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Priekules novada lauku attīstības konsultants

Mob.tālr.: +371 28310484

E-pasts: irina.gintere@llkc.lv

Interneta mājas lapas: www.llkc.lvwww.laukutikls.lv; www.priekulesnovads.lv;

 

Dažāda aktuāla informācija, kas saistīta ar lauku attīstību ir pieejama Priekules novada mājas lapā (www.priekulesnovads.lv) sadaļā „Uzņēmējdarbība / Lauksaimniecība”!