Notikumi

Attālināti un tiešsaistēs veiksmīgi aizvadīta Karjeras nedēļa Priekules novadā

Šogad Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no kopumā 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un 17 Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus un attālināto mācību procesu, Karjeras nedēļas plānotie pasākumi notika tiešsaistē. Priekules novadā  karjeras nedēļas pasākumos klātienē un tiešsaistēs piedalījās  skolēni, skolotāji un vecāki.

Kopumā Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā šogad piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši. Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, šī gada Karjeras nedēļas aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas”, kas aicināja izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku padomos.

            “Ir liels gandarījums, ka šī gada COVID ierobežojumi nebija šķērslis veiksmīgai Karjeras nedēļas norisei. Jaunieši aktīvi līdzdarbojās gan reģionu organizētajos pasākumos, gan nacionālā līmeņa diskusijas tiešraidē, iesūtot sev interesējošos jautājumus par karjeras izvēles tēmu un paužot savas domas tiešsaistes aptaujā. Īpaši liels prieks ir arī par Latvijas pilsētu un novadu skolu karjeras pedagogu atbalstu, atrodot inovatīvus veidus, kā jauniešus ieinteresēt un iesaistīt ar karjeras izvēli saistīto jautājumu diskusijās un pārrunās arī attālināti,” saka Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Valda Akmentiņa.

Karjeras nedēļas centrālie pasākumi šajā gadā bija diskusija vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, kā arī diskusija jauniešiem par karjeras izvēles atbalsta resursiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!”. Diskusiju vecākiem tiešsaistē noskatījušies vairāk nekā 4900 interesentu, savukārt jauniešu diskusiju – vairāk nekā 4300 interesentu. Abu diskusiju ieraksti joprojām pieejami VIAA Facebook kontā facebook.com/TavaiKarjerai/ un Youtube: youtube.com/VIAAlv, kā arī VIAA mājas lapas sadaļā “Karjeras atbalsts”.

Kā liecina jauniešu diskusijas “Uzklausi, padomā un izlem pats!” laikā veiktās tiešsaistes aptaujas rezultāti, galvenās autoritātes karjeras jautājumos jauniešiem ir vecāki, karjeras speciālisti, kā arī vienaudži. Atbildot uz jautājumu, kā padomos, domājot par profesijas izvēli, jaunieši ieklausās, vecākus kā autoritāti norādīja teju 70% respondentu, karjeras speciālistus – 36%, draugus un vienaudžus – 30%, skolotājus – 22%, bet 17,5% respondentu atzina, ka ieklausās arī sociālo tīklos populāru personu jeb influenceru padomos. Kopumā aptaujā piedalījās 760 jaunieši, un aptaujas dalībnieki varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus.

Priekules novada  7. - 12. klašu skolēni 29. oktobrī  tika aicināti pievienoties izzinošā tiešsaistes diskusijā ar AE Partner speciālistiem -“ATVĒRTS MĀCĪBĀM, PRAKSEI, KARJERAI”, kurā pasākuma veidotāji  dalījās ar  savu pieredzi jauniešiem, stāstot par karjeras un profesijas izvēles iespējām Liepājā un uzņēmumā AE Partner.

            Karjeras nedēļas laikā Priekules novada izglītības istādēs  notika arī citi ar karjeras plānošanu saistīti pasākumi gan skolēniem, gan vecākiem. Projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Priekules vidusskolas 6. - 12. klašu, Kalētu Mūzikas un māklsas  pamatskolas un Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 7. - 9. klašu  jauniešiem bija iespēja piedalīties karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Spogulīt, spogulīt...”, kurā izglītojamie devās uz skaistumkopšanas salonu Priekulē un tikās ar uzņēmēju Vairu Tilgali, kura aktīvi darbojas skaistumkopšanas un uzņēmējdarbības jomā, un nagu kopšanas speciālisti Egiju Gūžu. Tikšanās laikā skolēni tika iepazīstināti ar skaistumkopšanas speciālistu karjeras stāstu, profesijas specifiku, darba vidi,  nepieciešamajām  prasmēm, kā arī par  profesiju apgūšanas iespējām.

            Karjeras nedēļas ietvaros, 12. un 26. oktobrī, pojekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika rīkoti karjeras atbalsta pasākumi Priekules vidusskolas un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas vecākiem “Es un mans vecāks”, kuru vadīja lektore Iveta Gēbele. Lekcjas laikā izglītojamo vecāki uzzināja  par vecāku lomu bērna karjeras izvēlē, vecāku dalību bērna karjeras plānošanā, veidošanā un  attīstības  procesā, bērna un vecāka sadarbību.

Karjeras nedēļu organizē VIAA, un tā notiek ar Latvijas pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestāžu un Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) atbalstu. “Karjeras nedēļa” notiek VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

 

  

  

Informāciju sagatavoja:

Liene Sokolovska

Pegagogs karjeras konsultante Priekules novadā

Mob. tālr.: (+371) 29356809

e-pasts: sokolovska.liene@gmail.com

 

 

 

Atpakaļ