Notikumi

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktualitātes 2019./2020.mācību gada 2.semestrī attālināti

Valstiski noteiktajā ārkārtējās situācijas laikā no 13. marta līdz 29. maijam Priekules novada izglītības iestādēs savu darbību turpināja ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Lai veiksmīgi norisinātos mācību darbs, tika izveidoti metodiski mācību materiāli visām klašu grupām.  Projektā aktīvi darbojas Priekules vidusskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola.

1.klašu skolēni iepazina savu vecāku sapņu profesijas un profesijas, kurās viņu strādā šodien. Metodikas mērķis -  iepazīt savu vecāku profesijas. Iepazītās profesijas, kā arī savu sapņu profesiju izglītojamie attēloja zīmējumos.

1.-2.klašu skolēni atpazina profesijas metodikā “Vai pazīsti attēlos redzamās profesijas” Metodikas mērķis -  nostiprināt esošās zināšanas par dažādās jomās strādājošām profesijām.

3.-5.klašu skolēni veidoja darba pienākumu aprakstu metodikā “Darba pienākumi” norādītajām profesijām. Metodikas mērķis - nostiprināt zināšanas par darba pienākumiem dažādās jomās strādājošām profesijām.

Projektā iesaistīto skolu 6. klašu izglītojamiem metodikā “Burtu juceklis” bija jāatrod 10 medicīnās nozarēs strādājošas profesijas. Metodikas mērķis - nostiprināt esošās zināšanas par medicīnas nozarē strādājošām profesijām.

7. un 8.klašu izglītojamie strādāja pie metodikas  “Fiziskas un garīgs darbs ” , kura mērķis bija nostiprināt esošās zināšanas par profesiju daudzveidību, sekmējot izpratni par jēdzieniem “fizisks darbs”, “garīgs darbs”.

9.klašu izglītojamajiem tika sagatavots metodiskai materiāls "Sāc lidot pretī saviem sapņiem", kura mērķis  bija sevis apzināšana, sev pareiza lēmuma pieņemšana.

Savukārt 10. - 12.klašu skolēniem tika piedāvāti dažādi  karjeras testi, kas palīdzētu pieņemt lēmumu, kur doties studēt pēc vidusskolas absolvēšanas. Karjeras testi pieejami niid.lv un prakse.lv. u.c.

            26.maijā Zoom tiešsaistē Mārcis Priedītis tikās ar Priekules vidusskolas 12. klašu skolēniem , kuri tika iepazīstināti ar  studiju iespējām RTU Liepājas Studiju un zinātnes centrā.

29.maijā TV tiešraidē “Tava klase” tika piedāvāta stunda “Tavai karjerai”, kuras laikā skolēniem  bija iespēja  uzzināt par karjeras izvēles pamatsoļiem, kā analizēt savās spējas, prasmes un intereses, kā izpētīt profesijas un tālākizglītības iespējas, lai pieņemtu pareizos lēmumus profesijas izvēlē.  

Attālinātajā mācību procesā tika nodrošināta informācijas pieejamība karjeras virziena izvēlei, kuru publicēja projektā iesaistīto skolu mājas lapās. Niid.lv mājas lapā tika aktualizēta informācija par  “Atvērto durvju dienām 2020. gadā” un “Digitālais asistents”,  ar kuru palīdzību izglītojamie  var atrast dzīves situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas. Profesiju pasaule. lv piedāvā iepazīt profesiju dažādību. Facebooktiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē attālinātajā mācību laikā,  regulāri tika aktualizēta informācija par  niid.lv, profesiju pasaule.lv  un Tavai karjerai aktualitātēm, atvērtajām durvju dienām, profesiju daudzveidību, karjeras konsultantu pieejamību u.c informācija. Informācija pieejama:

Priekules vidusskola  -  http://www.priekule.edu.lv/index.php/projekti/karjeras-izglitiba https://www.facebook.com/priekules.vidusskola.7

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola - http://www.kaletuskola.lv/

Krotes Kronvalda Atta pamatskola - http://www.krotesskola.mozello.lv/esf-projekti/karjeras-izglitib/profesiju-pasaule/ ' ;

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016744237761

Virgas pamatskola - https://www.facebook.com/virgas.pamatskola

VIDEO ŠEIT -

 

 

Liene Sokolovska

Pedagogs karjeras konsultante.

2020.gada 9.jūnijs

 

Atpakaļ