Notikumi

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktualitātes 2019./2020.mācību gada 2.semestrī klātienē.

Projekts  Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 aktīvi turpina dalību Priekules novada izglītības iestādēs arī 2019./2020. gada 2.semestrī. Šajā   semestrī projekta ietvaros akcentēta profesiju daudzveidība un izzināšana0. Karjeras stundās skolēniem  tika piedāvātas didaktiskās spēles “Darbs un profesijas”, “Pavāra darbarīki”, “Lūdzu, mana vizītkarte”, “Ko es varu mācīties 5.klasē, lai kļūtu par…”.  Ar niid.lv  karjeras interešu   testu palīdzību 6.-12. klašu  skolēni noskaidroja, kurās profesionālajās jomās  viņu intereses ir visizteiktākās un kādas izglītības iespējas paveras katrā no tām. Savukārt ar “Daudzpusīgo spēju testu”, ko piedāvā niid.lv, izglītojamie noskaidroja, kādas ir viņu  spējas un kurās profesijās tās ir nepieciešamas.

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvia (JA Latvia) īsteno karjeras izglītības programmu “Ēnu diena” jau kopš 2001. gada. Tā ir  kļuvusi par atpazīstamu un spēcīgu zīmolu gan skolu vidē, gan potenciālo darba devēju vidū visā Latvijā. Šogad Ēnu dienas notika 14. februārī. Arī Priekules novada skolēni izmantoja šo iespēju un devās  ēnot visdažādākās profesijas Priekules novadā un ārpus novada robežām.  Priekules vidusskolas mazāko klašu skolēni devās ēnot profesijas  Priekules novada pašvaldībā. Skolēni iepazina sociālā  darbinieka,  dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja, jurista, IT sistēmu uzturētāja, būvinženiera, grāmatveža, dzimtsaraksta nodaļas vadītāja profesijas. Savukārt lielāko klašu skolēni ēnojot iepazina  bērnudārza audzinātāju, fizioterapeita, medmāsu, ķirurga, anesteziologa, operāciju māsu, zvērināta tiesu izpildītāja, ainavu arhitekta un farmaceita profesijas. Krotes Kronvada Ata pamatskolas 8. klašu skolnieces devās ēnot konditora, pavāra, loģistikas speciālistu profesijas. Virgas pamatskolas 9. klašu skolnieces “Ēnu dienā” ēnojot iepazina farmaceita un lietveža profesijas. Pēc “Ēnu dienas” jaunieši atzina, ka pavadītā diena pie ēnu devēja ir bijusi  pieredzes bagāta. Šī diena būtiski ir ietekmējusi viņu priekštatus un nākotnes plānus, izvēloties savu profesiju.

2. semestra laikā Priekules novada izglītojamajiem tika organizēti projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 pasākumi.  

16. janvārī Priekules vidusskolas 6.-9. klašu izglītojamie, sporta  stundas ietvaros, tikās ar fitnesa treneri Andreju Goloborodko, kurš skolēniem projekta atbalstītajā pasākumā “Esi sportisks” pastāstīja par  fitnesa trenera profesiju, kādas ir nepieciešamās prasmes, zināšanas un rakstura īpašības.   Skolēni uzzināja par profesijas apguves iespējām un karjeras veidošanu. Nodarbības laikā skolēniem tika piedāvāta meistarklase, kurā varēja pārbaudīt savu fizisko sagatavotību.

Februārī tika organizēti četri projekta atbalstīti pasākumi. Ar Mārtiņu Pakalniņu, kurš darbojas izklaides sfērā, pasākumā “Profesija iedvesmo”, 7. februārī vienkopus  Priekules vidusskolā tikās Kalētu Mūzikas un mākslas, Virgas, Karotes Kronvalda Ata pamatskolas 9. klašu un Priekules vidusskolas 9. -12. klašu izglītojamie. Uzņēmējs jauniešus iepazīstināja ar savas profesijas specifiku, kā arī runāja par to, ka skola ir unikāla "iespēju zeme", jo iespējams apgūt pamatus visam, kas dzīvē var noderēt, kāda nozīme praktiskajā uzņēmējdarbībā  ir latviešu valodai, literatūrai, svešvalodai, matemātikai, fizikai, ķīmijai u.c., kas ir uzņēmuma klienti, ko nozīmē zināt savu klientu ,un sniedza nelielu ieskatu uzņēmējdarbības ētikā.

10. februārī Virgas pamatskolas 1. -9. klašu izglītojamie mācību ekskursijas “Lidosta” laikā, devās  uz valsts akciju sabiedrību "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"”, lai iepazīstos ar profesijām, kuras  strādā lidostā - pilota, stjuarta, glābēju, ugunsdzēsēju, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvjiem. Savukārt 25. februārī, pasākuma “"Mana profesija" ietvaros, 5.-9. klašu izglītojamie devās uz skaistumkopšanas salonu Priekulē, kur tikās ar  frizieri Antru  Dobeli. Viņa iepazīstināja skolēnus ar  savu karjeras stāstu, kur un kā apguvusi savu profesiju,  nepieciešamajām zināšanām un prasmēm,  karjeras iespējām un grūtībām, ar kurām nākas  saskarties uzņēmējam, ārējā izskata nozīmi darba vidē un karjeras veidošanā.

28. februārī Priekules vidusskolas 10.-12. klašu skolēni karjeras atbalsta pasākumu izstādē „Skola 2020”, lai meklētu studiju iespējas pēc Priekules vidusskolas absolvēšanas. Izstādes laikā izglītojamie varēja iepazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Vidusskolēni ieguva izsmeļošu  informāciju par studiju kredītiem, vēroja prezentācijas, dažādu profesiju meistarstiķus un paraugdemonstrējumus, pēc savas izvēles piedalījās dažādās aktivitātēs un konkursos.

 Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 4.- 7. klašu izglītojamie projekta atbalsta pasākumā „Kas jauns!” 10. martā, iepazinās ar žurnālistikas jomā strādājošām profesijām,  nepieciešamajām prasmēm, zināšanām, darba veikšanai nepieciešamajām rakstura īpašībām  un profesiju apguves iespējas. Izglītojamie  uzzināja, kā top sižets un  cik daudz laika nepieciešams, lai sagatavotu tam nepieciešamo informāciju.  Skolēni pārliecinājās cik liela nozīme ir latviešu valodai,  literatūrai, grāmatu lasīšanai un daudzpusīgām zināšanām dažādās jomās, lai veidotu kvalitatīvus sižetus. Pasākuma noslēgumā izglītojamajiem bija iespēja izmēģināt savus spēkus, veidojot intervijas, jo žurnālista mērķis ir iegūt pēc iespējas plašāku informāciju, kā arī uzklausīt profesionāļu ieteikumus labākas intervijas veidošanai un sagatavošanai.

2019./2020 māc. gadā notikušie karjeras atbalsta pasākumi plašāk aprakstīti izglītības iestāžu interneta vietnēs:

Priekules vidusskola –http://www.priekule.edu.lv/index.php/projekti/karjeras-izglitiba

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola - http://kaletuskola.lv/lv/projekti/

Krotes Kronvalda Ata pamatskola http://www.krotesskola.mozello.lv/esf-projekti/)

Virgas pamatskola ( ieraksts 2020.gada 2. martā)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=512077136406780&set=pcb.512078493073311&type=3&theater  

 

Liene Sokolovska

Pedagogs karjeras konsultante

2020.gada 12.maijs

 

Atpakaļ