Notikumi

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktualitātes 2020./2021.mācību gada 2.semestrī

2020./2021. mācību gada 2.semestrī mācību darbs Priekules novada skolās februārī, martā un aprīlī notika attālināti, tāpēc klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji mācību stundās un klases stundās darbu veido tā, lai integrētā mācību priekšmetu standartos un programmās integrētā karjeras izglītība būtu atbilstoša  skolēnu vecumposmam, interesēm un vajadzībām, kā arī iekļautas profesionālās jomas, kas ir prioritāras pašvaldībā un reģionā.

Lielu uzmanību attālināto mācību laikā skolotāji pievērsa skolēnu prasmēm izprast sevi, novērtēt savas stiprās un vājās puses, izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālu attieksmi attiecībā uz karjeru. Skolēni mācījās “Kā novērst stresu?”, “Kādas ir mācīšanās prasmes un tikumi?”, kā veikt “Pašizpēti” un noskaidroja, kas ir “Pašapziņa”,  “Pašvērtējums”, “Vērtības”, cik svarīga ir “Izglītība” un “Rakstura stingrība nākotnei”.

Mācību priekšmetu stundās mācāmajā vielā tika integrēta karjeras izglītība – atbilstoši skolēnu vecumam noskaidroja “Daudzveidīgo profesiju pasauli”, inženierzinību stundā apguva “tiltu būvēšanu” un noskaidroja, kuras  profesijas  jāpārzina, lai tilts taptu, piedalījās RTU LSZC konkursā - konstruēšanas sacensībās “Papīra tilti 2021”, papildināja zināšanas, piedaloties RSU Liepājas filiāles tiešsaistes seminārnodarbībās “Mana izvēle – medicīna”, mācoties policista profesiju uzzināja, kas ir Prokuratūra, kādas ir prokurora pilnvaras, kas ir ģenerālprokurors, departamenti, padome, prokurori un kandidāti. Ekonomikas stundās runāja par darba tirgu, noskaidroja Valsts un arodbiedrības lomu darba tirgū, uzzināja, kas ir Darba līgums, koplīgums,  bezdarbs, bezdarba formas.

EP Vēstnieku skolas dalībnieki tiešsaistes sarunā ar Latvijas Republikas tiesībsargu Juri Jansonu noskaidroja jēdzienu  “Cilvēktiesības”, bet Latvijas Republikas prezidents Egils Levits jauniešus iepazīstināja ar Prezidenta lomu  Latvijas un Eiropas politiskajās sistēmās, izskaidroja, kas ir valstsgriba un tās veidošana, mūsu valsts demokrātijas sasniegumi un veicamie  darbi. 

Ar aptauju palīdzību tika izpētīti 9. un 12. klašu skolēnu tālākizglītības nodomi, jaunieši veica dažādus sevis izpētes testus, lai noskaidrotu izglītības un karjeras ceļa virzienu un jaunieši varētu izdarīt pārdomātākus lēmumus.

Skolēniem regulāri tika piedāvāta iespēja izmantot dažādus digitālos resursus, lai uzzinātu par karjeras izglītības iespējām - Atvērto durvju un informācijas dienās –

LSPA, RTU, LSZC, Podkāsts "Atver pasauli ar LLU", “Karjeras diena” TV platformā “Tava klase”, “Karjernīca online“ Karjeras Diena: “Kā būtu strādāt”,  LLKC tiešsaistes konference "Nākotne gudrā lauksaimniecībā", Zoom seminārs: ''IT Studiju iespējas Latvijā”, LiepU, RSU, Latvijas Kultūras akadēmija, Banku augstskola, Vidzemes augstskola, LVT  karjeras diena “Mājās uz dīvāna”, “Virtuālās tūres un atvērto durvju dienu tiešraižu ieraksti izglītības iestādēs” (http://www.niid.lv/infodienas#).

PKK izmantoja tālākizglītības digitālās iespējas -

  • PKK supervīzija  (2) , Euroguidance vebinārs  “Labbūtības nozīme karjeras speciālista ikdienā”
  • Vislatvijas skolu projekta “Esi Līderis! “vebinārs “Stresss un izdegšana pedagogu darba vidē”  
  • Pieredzes forums “Kvalitatīvas izglītības atoms” , Vebinārs “Pašapziņa”,  Dace Briede – Zālīte (Jauniešu akadēmija „Pacelt Pasauli”)

 

Māra Tamuža

Pedagogs karjeras konsultants

 

 

 

 

  

 

Atpakaļ