Notikumi

Kalētos pamatskolu apvienos ar mūzikas un mākslas skolu

No 2018. gada 1. septembra Kalētos turpinās strādāt viena izglītības iestāde – Kalētu mūzikas un mākslas pamatskola, kurā varēs apgūt gan pirmsskolas, gan pamatizglītības, gan profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Kalētu pamatskola un Kalētu mūzikas un mākslas skola atrodas vienā ēkā. Kalētu pamatskolas direktore Inese Kuduma ir arī Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktores pienākumu izpildītāja. Kalētu mūzikas un mākslas skolas telpas uztur kārtībā Kalētu pamatskolas apkopējas. Ir izveidojusies laba pieredze kopīgu pasākumu veidošanā.

Jau kopš iepriekšējās Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktores aiziešanas no darba ir bijušas diskusijas par abu skolu apvienošanu. Līdz šim bija bažas, vai profesionālās ievirzes izglītības programmas varēs turpināt saņemt valsts finansējumu. Tagad ir iepazīta citu līdzīgi funkcionējošu izglītības iestāžu pieredze un secināts, ka bažām nav pamata.

2017. gada nogalē notika divu Kalētu mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes programmu akreditācija. Akreditācijas komisiju ieteikumos norādīts, ka pašvaldībai jāveic abu skolu apvienošana vai jārisina jautājums par konkursa rīkošanu uz atsevišķa direktora amatu.

Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja, Kalētu pamatskolas direktore un Priekules novada izglītības vadītāja uzskata, ka, apvienojot skolas, būtu iespējams efektīvāk organizētu abu skolu pārvaldību. Ir veiktas sarunas ar skolotājiem un vecākiem, no viņiem būtisku iebildumu nebija. Līdz ar to februārī domes sēdē tika pieņemts lēmums apvienot Kalētu pamatskolu un Kalētu mūzikas un mākslas skolu.

Priekules novada izglītības vadītāja Agrita Purviņa

 

Atpakaļ