Notikumi

Skolēni iepazīst profesijas un darba vidi

 

 

Sākot ar 2017. gada martu, Priekules novada skolas ir iesaistītas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 darbībā. Šī projekta laikā sāka strādāt karjeras konsultante un tika organizēti dažādi ar karjeras izglītību saistīti pasākumi, lai rosinātu skolēnus iepazīt sevi, dažādas profesijas, darba vidi un saimnieciskās darbības iespējas savā novadā un citur.

Martā 8. – 12. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar žurnālistu un augstskolas pasniedzēju Ansi Bogustovu, lai uzzinātu par žurnālista profesiju un iedomātos sevi kā darba ņēmēju, par iespējām izmantot dažādas jauniešu organizācijas darba vides iepazīšanai.
Aprīlī vidusskolēni varēja uzklausīt biedrības „Go Beyound” pašapziņas trenera vadīto lekciju par sevis izzināšanas iespējām, lai labāk varētu izvēlēties vēlamo virzienu profesijas apguvei.

Maijā Priekules vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 gaitā notika Tehniskās jaunrades diena. Augsto tehnoloģiju uzņēmums „Aspired” nodrošināja visu Priekules vidusskolas un novada pamatskolu 6.- 8. klašu skolēnu darbošanos četrās dažādās darbnīcās: „Klimats toreiz un tagad”, „Kā siltums nonāk līdz tavām mājām”, „Krāsu zinātne” un „Nopelni miljonu ar elektrisko spuldzīti”. Darbnīcās skolēniem bija iespēja ar spēles un izklaides elementiem uzzināt ko jaunu, iesaistīties ķīmijas, fizikas, elektronikas eksperimentos. Šī bija arī lieliska iespēja uzzināt par profesijām, kurās nepieciešamas tehniskās zināšanas, piemēram, vides aizsardzības inspektora, meteorologa, elektromontāžas tehniķa, elektriķa, elektronikas fiziķa, siltumfiziķa, siltumenerģētikas speciālista, laboratorijas vadītāja, ķīmiķa u.c. profesijās.

Mācību gada noslēgumā Priekules vidusskolas 1. - 5. klašu skolēni iegrieza “Profesiju karuseli”. Apmeklējot astoņas dažādas darbnīcas, skolēni pie darbnīcu vadītājiem varēja iepazīties ar astoņām  dažādām profesijām: friziera, pavāra, sporta trenera, galdnieka, dārzkopja, keramiķa, dizainera un mediķa, uzzināt par šo profesiju apgūšanu, kā arī par saimnieciskās darbības iespējām novadā.

Savukārt, Kalētu pamatskolas un Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolēni izvēlējās iepazīties ar darba vidi un dažādām profesijām, dodoties mācību ekskursijās. Kalētu pamatskolas sākumskolas skolēni devās ekskursijā uz LU Botānisko dārzu, kur iepazinās ar šādām profesijām: botāniskā dārza gids, botāniķis, entomologs lepidopterologs, selekcionārs, dārznieks. Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar Botāniskā dārza āra stādījumiem, augu māju un tauriņu māju. Vērojot ziedošos rododendrus, skolēni uzzināja, kā strādā selekcionāri, kāda ir atšķirība sugai un šķirnei. Skolēni iepazinās arī ar Botāniskā dārza dārznieku un strādnieku darbu. Skolēniem tika piedāvāta iespēja iejusties kāda profesijas pārstāvja lomā. Purmsātu speciālās internātpamatskolas 7. - 9. klašu skolēni devās ekskursijā uz Dobeles amatu māju, piedalījās keramikas veidošanas nodarbībā, iepazīstoties ar  podnieka profesiju. Pēc tam sekoja skolēnu praktiskā darbošanās – māla trauciņu izgatavošana. 

Vilcē ZS “Terēņi” bija iespēja  iepazīties ar lauksaimniecību un tās palīgnozarē piparmētru audzēšanā un pārstrādes procesā iesaistītajiem darbiniekiem, kā arī ar produktiem, kurus iespējams izgatavot kā izejvielu, izmantojot izaudzētās piparmētras. Skolēni uzzināja, ka, lai vadītu zemnieku saimniecību, ir jāapgūst daudz dažādu profesiju – vadītājs, agronoms, grāmatvedis, traktorists, kā arī jāprot vienkārši lauku darbi, piemēram, ravēšana.
Ekskursijas noslēgumā skolēni vēroja nodarbību Jelgavas karameļu darbnīcā, iepazīstot profesijas izvēles iespējas pārtikas ražošanā.

Jaunā mācību gada ieskaņās “Pofesiju karuseli” iegriezīs arī Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 1. – 5. klašu skolēni.

Karjeras konsultante Ilze Krugale

 

A. Bogustovs tiekas ar skolēniem. 

 

 

 

Atpakaļ