Priekules vidusskola

 Aizputes 1, Priekule, Priekules novads LV3434, tālrunis-fakss 63461377, priekulesvsk@priekulesnovads.lv

Direktore Irina Tiesnese, tālrunis 26422655

www.priekule.edu.lv

Skola piedāvā apgūt:

Skolā darbojas kori, ansambļi, tautisko deju kolektīvi, folkloras kopa, sporta pulciņš, skolas avīze, skolēnu mācību firmas, ir iespēja apmeklēt Sporta skolas nodarbības vieglatlētikā, futbolā un handbolā.

Priekules vidusskolas pašvērtējums 2017