PROJEKTU KONKURSI

Zināmi pašvaldības 2021. gada projektu konkursa rezultāti

Priekules novada pašvaldības projektu konkursā šogad iesniegti astoņi projektu iesniegumi, no kuriem tika apstiprināti seši un viens no tiem saņem daļēju līdzfinansējumu. Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, aktīvākā projektu vadītāja ir Zenta Svara, kura realizēs divus projektus. Šī gada pašvaldības projektu konkursa budžets ir 5000 EUR. Konkursā tika iesniegti projektu pieteikumi par kopējo summu 6125 EUR, līdz ar to finansējumu ieguva tie projekti, kuri atbilstības un kvalitātes kritērijos ir saņēmuši augstāku vērtējumu. Priekules novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un apmeklēt aktivitātes, ko rīkos biedrības savos projektos. Plānotas dažādas radošās darbnīcas, bērnu un jauniešu nometnes, labiekārtošanas darbi un pieredzes apmaiņas pasākumi, par kuriem novada iedzīvotājus informēs projektu realizētāji.

Visi projekti tiks īstenoti laika posmā no 2021. gada jūlija līdz septembrim (ieskaitot).

Pašvaldības finansējumu saņems:

1. Paplakas baptistu draudze, kas projektā “Piedzīvojums Faraona zemē” rīkos diennakts nometni 7–12 gadus veciem bērniem no 6. līdz 10. jūlijam.

2. Priekules baptistu draudze, kas projektā “Tēvi un dēli 2021” dosies laivu braucienā pa Durbes upi, kurā tēvi mācīs dēliem dažādas izdzīvošanas prasmes un ģimenes vērtības. Laivu brauciens notiks no 23. līdz 25. jūlijam.

3. Priekules baptistu draudze, kas projektā “Vienmēr virsotnē” no 3. līdz 7. augustam rīkos nometni 12–16 gadus veciem jauniešiem Jūrmalciemā ar radošajām darbnīcām un dažādām interesantām aktivitātēm, ko palīdzēs organizēt jaunietis no Skotijas un jauniete no ASV.

4. Biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”, kas projektā “Orientēšanās trases izveidošana mežaparkā “Kalētu priediens”” izveidos patstāvīgās orientēšanās kontrolpunktus, kuri būs pieejami ar mobilās aplikācijas QR palīdzību. Orientēšanās trases sportisko aktivitāšu atklāšanas pasākums plānots 10. septembrī.

5. Biedrība “Saspraude”, kas projektā “Porcelāns un glezna” visas vasaras laikā organizēs radošās darbnīcas, kurās būs iespēja apgūt prasmi strādāt ar porcelānu. Projekta noslēgumā būs izstāde ar vasarā izveidotajiem darbiem.

6. Biedrība “Saspraude”, kas savā otrajā projektā “Mūžu dzīvo – mūžu mācies un dari” visas vasaras laikā vairāku nodarbību gaitā apgūs kaligrāfiju (glītrakstīšana ar roku) un scrapbookingu (apsveikumu kartīšu izgatavošana). Noslēdzoties mācību apguvei, tiks rīkota izstāde, kurā sabiedrības vērtējumam tiks nodoti nodarbību gaitā izveidotie darbi.

 

Sīkāku informāciju par projektiem iespējams uzzināt pie Priekules novada pašvaldības projektu konkursa koordinatora Guntara Jankus (tālr. 26368221, e-pasts guntars.jankus@priekulesnovads.lv)

 

Projektu konkursa koordinators Guntars Jankus

 

* Plānoto projektu pasākumu datumi un veidi var mainīties epidemioloģiskās situācijas dēļ.

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ