Bunkas pagasta pārvalde

Bunkas pagasta pārvalde, Adrese: „Bunkas kultūras nams”, Bunkas pagasts,

Priekules novads, LV- 3446; tālr.63454755, e-pasts: bunka@priekulesnovads.lv

Darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45-17:00, piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

PIEŅEMŠANAS LAIKI 

AMATS

VĀRDS, UZVĀRDS TĀLRUNIS
E-PASTS
Pārvaldes vadītāja

Patricija
ANDERSONE

63454755

26102920

patricija.andersone@priekulesnovads.lv

Sekretāre, iedzīvotāju

reģistrēšanas speciāliste

Iveta ĶUDULE

63454755

26187171

bunka@priekulesnovads.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze LĀCĪTE

63454740

28671972

 ilze.lacite@priekulesnovads.lv

koordinatore@tvnet.lv

Bāriņtiesas locekle Inese BALČUS

26392286

inese.balcus@priekulesnovads.lv
Bunkas feldšeru- vecmāšu punkta vadītājs Juris KAĻIŅINS

63454719

26139447

 
Sociālā darbiniece

Dace VANAGA

28397710

 dace.vanaga@priekulesnovads.lv
Bibliotēkas vadītāja

Svetlana GRINBERGA

63454754

 
Krotes ciema bibliotēkas un senlietu krātuve vadītāja Lita VĒKAUSE 25619952

 

 

Tadaiķu bibliotēkas vadītāja

Svetlana GRINBERGA

 28371528

 

 

Bunkas Kultūras nama direktore

Malda ANDERSONE

29296265

maalini@inbox.lv
Kasiere Dita PUTERE 63454724 Dita.putere@priekulesnovads.lv
Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore Gita SPIĢERE  26183364

 krotesskola@priekulesnovads.lv

Krotes pamatskolas saimniecības vadītājs Saša SIŅICKIS 29191247  
Bunkas pagasta sporta organizators      
Bunkas pagasta komunālās saimniecības pārzinis Nikolajs AFANASJEVS  28322050  
Elektriķis Zigurds GULTNIEKS 22014628  
Autobusa vadītāji

Jānis
KŅŪTS

Aivars ROSVALDS

28691120

 

26152448

 
Santehniķis Ainis
BOLDIŠS
28641544  

 

Pasākumu kalendārs