Pieņemšanas laiki
AMATS VĀRDS, UZVĀRDS PIEŅEMŠANAS LAIKI
Pārvaldes vadītāja  Daiga EGLE

Pirmdienās 9:00 -12:00

Zemes lietu speciāliste Marina KOKOVIHINA Pirmdienās 8.30 - 12.00 un 12.45 - 17.00
Sociālā darbiniece Zenta FRICKOPE

Pirmdienās, otrdienās 9.00 - 15.00

Trešdienās 13.00 - 15.00

Bāriņtiesas locekle Antra JUSUPOVA

Pirmdienās 8:00 - 9:30 

Pasākumu kalendārs