Priekules novada pašvaldība


Priekules novada pašvaldība, Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434

Tālrunis 63461006; e-pasts dome@priekulesnovads.lv

Darba laiks:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45-17:00

piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

PIEŅEMŠANAS LAIKI 

AMATS

VĀRDS, UZVĀRDS

TĀLRUNIS

E-PASTS

Novada vadība

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Vija JABLONSKA

63461056

26523595

  vija.jablonska@priekulesnovads.lv

Novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks

Ainars CĪRULIS

26490164

ainars.cirulis@priekulesnovads.lv

Priekules novada pašvaldības izpilddirektors

Andris RAZMA

63461391

29176392

direktors@priekulesnovads.lv

Dokumentu pārvaldības nodaļa
Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja

Inga KADIĶE 

63461006 dome@priekulesnovads.lv
Dokumentu pārvaldības speciāliste Daiga TILGALE

63459069

22048505

daiga.tilgale@priekulesnovads.lv
Arhīva un dokumentu pārvaldības speciāliste Inta TAUČUS 63497948 inta.taucus@priekulesnovads.lv
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Kristīne DUNDURE 

63497947
26171833

priekulesavize@inbox.lv
VPVKAC vadītāja

Vizma GARKALNE

66954870 priekule@pakalpojumucentri.lv   

Juriste

Ināra AVOTIŅA

 63497910
25424180

inara.avotina@inbox.lv

Jurista palīdze

Rita VAIVARE

63497910

rita.vaivare@priekulesnovads.lv

Personāla vadības speciāliste

Iveta JUŠKEVIČA

63497941
26423443

amatpersonas@priekulesnovads.lv

Priekules novada darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste Irute ZIŅĢE

26128491

iruta.zinge@priekulesnovads.lv

Kultūras nodaļa

Kultūras vadītājs

Gundars VENENS

63497942
27872433

gundars.venens@priekulesnovads.lv  

Tūrisma vadītāja Dace GAILĪTE (prombūtnē)

 

       
Tūrisma vadītāja Inga RAŠKOVA  63497950
26132442
turisms@priekulesnovads.lv

Izglītība 

Izglītības vadītāja

Agrita PURVIŅA 26138392 agrita.purvina@priekulesnovads.lv

Priekules vidusskolas direktore 

Irina TIESNESE

26671920 

 priekulesvsk@priekulesnovads.lv

Priekules vidusskolas direktora vietniece mācību darbā

Airita EŠENVALDE

29227734

 priekulesvsk@priekulesnovads.lv

PII "Dzirnaviņas"vadītāja

Ina DALBIŅA  

26341151

 ina.dalbina@priekulesnovads.lv

Priekules mūzikas un mākslas skolas direktore

Inita RUBEZE

22008528

priekulesmms@priekulesnovads.lv

 ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS NODAĻA

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una RŽEPICKA

63497939

26101674

una.rzepicka@priekulesnovads.lv 

Projektu koordinators

Guntars JANKUS

63497949

26368221

guntars.jankus@priekulesnovads.lv

Informācijas sistēmu uzturētāji

Ivars POĻJAŠČENKO 

Lauris ŠTĀLS 

63497945
26622672

63497945

Ivars.poljascenko@priekulesnovads.lv

Lauris.stals@priekulesnovads.lv

Datu aizsardzības speciālists Jānis HERMANIS 20211325 janis.hermanis@sits.lv

Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante

Vizma GARKALNE

29178312

vizma.garkalne@inbox.lv

Priekules novada lauku attīstības konsultante

Irina GINTERE

28310484

irina.gintere@llkc.lv

Nekustamo īpašumu speciāliste (Priekules pilsēta un pagasts, Bunkas pagasts)

Ilze LĀCĪTE

63497938

28671972

ilze.lacite@priekulesnovads.lv

Nekustamo īpašumu speciāliste (Virgas, Gramzdas, Kalētu pagasts)

Marina KOKOVIHINA

63454857

29430925

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv

Būvinženieris

Jānis SKADIŅŠ

25708801

janis.skadins@priekulesnovads.lv

 FINANŠU NODAĻA

Finanšu nodaļas vadītāja

 Laura GARKALNE

 63459070  28683785

laura.garkalne@priekulesnovads.lv 

 

     

Finanšu nodaļas vadītājas vietniece

Dzintra SOKOLOVSKA

63461143

dzintra_s@tvnet.lv
dzintra.sokolovska@priekulesnovads.lv

Grāmatvede

Roma BERĶE

63459068

roma.berke@priekulesnovads.lv

Grāmatvede

Genovaite VAIČEKAUSKA

63497944

 genovaite.vaicekauska@priekulesnovads.lv

Grāmatvede

Inese PAULAUSKA

 

63461143

inesepaula3@inbox.lv
inese.paulauska@priekulesnovads.lv

Grāmatvede

Mārīte GARKALNE

63497944

 marite.garkalne@priekulesnovads.lv

Grāmatvede kasiere

Ilze SOKOLOVSKA

63461433

ilze.sokolovska@priekulesnovads.lv

Galvenais iepirkumu speciālists 

Juris DŽERIŅŠ

 63497911

 juris.dzerins@priekulesnovads.lv 

Iepirkumu speciāliste

Līga ŠĒNFELDE

63497951 liga.senfelde@priekulesnovads.lv

PRIEKULES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Iveta JUŠKEVIČA

63497941
26423443

dzimtsaraksti@priekulesnovads.lv

PRIEKULES NOVADA BĀRIŅTIESA  

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Iveta KALNENIECE  

63461240
22047889

barintiesa@priekulesnovads.lv
iveta.kalneniece@priekulesnovads.lv

 

 

 

 

Bāriņtiesas locekle Bunkā, Priekulē

Inese BALČUS

63454719

26392286

  inese.balcus@priekulesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle Gramzdā

Anita GRUNTE

63454771

29185579

 anita.grunte@priekulesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle Kalētos, Priekulē

Mārīte SERGEJEVA 

63461564

22008691

 marite.sergejeva@priekulesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle Virgā, Priekulē

Antra JUSUPOVA

63454848

26472640

  antra.jusupova@priekulesnovads.lv

PRIEKULES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta vadītāja

Andra VALUŽE

63461009

26609076

andra.valuze@priekulesnovads.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Liene OKNERE (PROMBŪTNĒ)    

Priekules pilsētas sociālā darbiniece

Inese KRŪZA

63497943

26627451

inese.kruza@priekulesnovads.lv

Priekules pilsētas sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Dace PUTNIŅA

63497943

28629984

dace.putnina@priekulesnovads.lv

Sociālā atbalsta centra vadītāja 

Liene OKNERE

(PROMBŪTNĒ, AIZVIETO Andra Valuže 26609076; 63461009) 

63452008

 

soc.dienests@priekulesnovads.lv

Bunkas pagasta pārvaldes sociālā darbiniece

Dace VANAGA

28397710

dace.vanaga@priekulesnovads.lv

Gramzdas pagasta pārvaldes sociālā darbiniece

Inese KRŪZA

63454797

26627451

soc.gramzda@priekulesnovads.lv 

Kalētu pagasta pārvaldes sociālā darbiniece

Evita DĒZNIECE

63461576

29470883

evita.dezniece@priekulesnovads.lv

Virgas pagasta pārvaldes sociālā darbiniece

Evita DĒZNIECE

63454848

29470883

soc.virga@priekulesnovads.lv

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE

Būvvaldes vadītāja

Ineta BUTĀNE

29283768

ineta.butane@priekulesnovads.lv

Būvinspektors

Andris VAIVARS 

 

26524249

 

PRIEKULES KULTŪRAS NAMS

Priekules Kultūras nama direktore

 

 Mākslinieciskā vadītāja

Rigonda DŽERIŅA 

 

Liena BRAŽE

63461373

26260526

 

29163439

 kulturasnams@priekulesnovads.lv

rigonda.dzerina@inbox.lv

lienabraze@inbox.lv

PRIEKULES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas vadītāja (BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS ATVAĻINĀJUMU LAIKĀ - SKATĪT ŠEIT)

Zenta SVARA

63461600

zentasvara50@inbox.lv

Bibliotekāre

Maija GRANTIŅA

63461600

maija343@inbox.lv

PRIEKULES DAUDZFUNKCIONĀLĀ SPORTA HALLE

Novada sporta vadītājs

Mārtiņš MIKĀLS 

28631995

martins.mikals@inbox.lv

martins.mikals@priekulesnovads.lv

Novada sporta metodiķis

Raitis FELDMANIS

22454094

feldzis18@inbox.lv 

Sporta halles saimniecības vadītājs

Arturs ZĪLĪTIS

28628007

 

PAŠVALDĪBAS

TERITORIJA UN

MĀJOKĻU

APSAIMNIEKOŠANA

Autobusa vadītājs

Kravas automašīnas vadītājs

Auto greidera vadītājs

Ivars VISMANIS

Edvīns RŪJA

Arvīds NĀCKALNS

28638411

26411770

 

 

Saimniecības vadītājs Priekules pilsētā un pagastā

Edgars RUBEZIS

29428641

 

Mikroautobusa vadītājs, sagādnieks

Oļegs KAUPIS

26193539

 

Elektriķis

Aigars LEGZDIŅŠ

26141560

aigarslegzdins@inbox.lv