Gramzdas pagasta pārvale

Gramzdas pagasta pārvalde

Adrese: Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486
Tālr.: 63454832
E-pasts: gramzda@priekulesnovads.lv

Darba laiks:
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena ceturtdiena  8:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00 
Piektdiena 8:00 - 12:00 un 12:30 - 15:30 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

AMATS VĀRDS, UZVĀRDS TĀLRUNIS E-PASTS
Pārvaldes vadītājs

Dzintars KUDUMS

28646114

dzintars.kudums@priekulesnovads.lv

Sekretāre - lietvede,  iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste

Vineta LEMKENA

63461051,

26669658

 gramzda@priekulesnovads.lv
Kasiere Sandra ARĀJA

63454779

 
Zemes lietu speciāliste Marina KOKOVIHINA

63454857

29430925

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv
Sociālā darbiniece

Evita DĒZNIECE

 63454797,

29470883
 

evita.dezniece@priekulesnovads.lv
Bāriņtiesas locekle

Anita GRUNTE

63454771,

29185579

 anita.grunte@priekulesnovads.lv
Feldšere  Nataļja KUĻBIDJUKA 

26525112

 
Gramzdas bibliotēkas vadītāja Anita TETERE
27874025 anita.tetere@priekulesnovads.lv
Aizvīķu bibliotēkas bibliotekāre Anita TETERE

63464049

27874025

anita.tetere@priekulesnovads.lv
Kultūras darba organizatore

Gunta GRUNTIŅA

20208532

ggruntina@gmail.com

Gramzdas pagasta sporta organizators Aivis KARZONS  28470261  
Komunālās saimniecības vadītājs 

Vitālijs PRIŠČEPOVS

26166608  
Elektriķis  Ivars MEDNIS  25412250  
Santehniķis Gunārs STRAZDS 20114488  
Autobusa vadītājs Voldemars GERTNERS 28611609  
Kapu pārzinis  Kārlis MALŪKS  25713955