Kalētu pagasta pārvalde

 

Kalētu pagasta pārvalde, Adrese:  Liepu aleja 6,  Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484,

tālr. 63461497; e-pasts: kaleti@priekulesnovads.lv

Darba laiks:  pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45 - 17:00, piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

 PIEŅEMŠANAS LAIKI

AMATS

VĀRDS, UZVĀRDS

TĀLRUNIS E- PASTS
Pārvaldes vadītāja

Agrita DRIVIŅA

29178398

agritadrivina@inbox.lv

 

Pārvaldes sekretāre kasiere

Inga PRŪSE

63461497
26576691

kaleti@priekulesnovads.lv

inga.pruse@priekulesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Mārīte SERGEJEVA

63461564 

22008691

marite.sergejeva@priekulesnovads.lv
Sociālā darbiniece

Evita DĒZNIECE

63461576

29470883

evita.dezniece@priekulesnovads.lv  

Tautas nama vadītāja

Svetlana ZAŠE-ZASA

28368911

 
Kalētu bibliotēkas vadītāja

Elita JAUNZEME

63461547
29462058
28303698 

elitajaun@inbox.lv

Zemes lietu speciāliste

Marina KOKOVIHINA

63454857
29430925 

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv

Kalētu feldšeru-vecmāšu punkta vadītāja Iluta FUTRAKA

 

63461416, 

26155193

 
Kalētu feldšeru-vecmāšu punkta feldšere

Sandra BLUKA

63461416,

28322201

 
Komunālās saimniecības pārzinis

Guntis GRIETĒNS

28619970

 
Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktores p.i. Inese KUDUMA 25915795 kaletuskola@priekulesnovads.lv
Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktores vietniece (mūzikas un mākslas programmas)  Vita JERUMANE  63461596 fadiez@inbox.lv
Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktores vietniece (pamatskola) Inga SEDOLA 26551307 ingasedola@inbox.lv
Kalētu pagasta sporta organizators Ģirts LOČMELIS 26419756  
Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktores vietniece (pirmsskola) Rūta FELDMANE 26451857  
Kalētu tūrisma gide un senlietu krātuves vadītāja Arta 
TROIKA

26423893

 

Autobusu vadītāji

 

Andrejs LOHANSKIS

Jānis VAMZIS

28365863


28612247

 
Elektriķis Ivars MEDNIS 25412250