Sabiedrība

Realizējot projektu uzlabots aprīkojums Bunkas kultūras namā

 

Rudens tradicionāli ir ražas ievākšanas laiks pavasarī veiktajiem stādījumiem un sējumiem. Un tā ir arī ar Bunkas kultūras namā realizēto Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”, Nr. 20-02-AL13-A019.2203-000007.

Pavasarī sadarbojoties Bunkas pagasta pārvaldei, kultūras namam un attīstības nodaļai tapa projekta pieteikums, kuru vēlāk apstiprināja, gan biedrība “Liepājas rajona partnerība”, kas īstenojot sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju dod iespēju uzņēmējiem, biedrībām un pašvaldībām piesaistīt ELFLA finansējumu, gan Lauku atbalsta dienests. Vasarā tika uzsākti praktiskie projekta realizēšanas darbi. Tika noslēgts līgums ar SIA “SLM Solutions” par apskaņošanas iekārtu piegādi par kopējo summu 3 449,65 EUR ar PVN. Piegādātās apskaņošanas iekārtas sastāv no divām mobilām skandām (tumbas/skaļruņi) un skaņu pults. Līgums ar SIA “Baltijas Biroju Tehnoloģijas” noslēgts par profesionālā projektora un novelkamā ekrāna piegādi un uzstādīšanu par kopējo summu 11 787,69 EUR ar PVN. Tā kā nebija iespējams iegādātos portatīvo datoru, kā bijām paredzējuši veicot iepirkumu elektroniskajā iepirkumu sistēmā, tad saskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu augustā tika veikta cenu aptauja portatīvā datora iegādei. Pēc cenu aptaujas veikšanas līgums par portatīvā datora iegādi tika noslēgts ar SIA “Arcus Tīkls” par kopējo summu 862,50 EUR bez PVN. Kopā portatīvais dators pašvaldībai izmaksāja 1 043,63 EUR ar PVN, kas ir mazāk nekā sākotnēji bijām plānojuši iepērkot caur elektronisko iepirkumu sistēmu. Visas noslēgtajos līgumos paredzētās piegādes un uzstādīšanas darbi ir veikti, līdz ar to projekta galvenās aktivitātes ir realizētas un var iesniegt maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestam par piešķirto ELFLA līdzekļu pārskaitīšanu.

Jaunais kultūras nama aprīkojums uzlabos kultūras un citu pasākumu kvalitāti, jo tiem tiks nodrošināta labāka apskaņošana, turklāt mobilo apskaņošanas sistēmu ir iespējams izmantot arī ārā notiekošajos pasākumos. Jaunais projektors, ekrāns un dators dos iespēju labākā kvalitātē skatīties kultūras namā demonstrētos kino, prezentācijas un citas vizuāli demonstrējamās lietas. Projektors un dators dod arī iespēju radīt dažādu skatuves noformējumu izmantojot modernās tehnoloģijas. 

   

  

 

Bez projektā veiktajām aprīkojuma iegādēm, tajā tika paredzēts organizēt arī projekta noslēguma pasākumu, kurā iedzīvotājiem pirmo reizi varētu demonstrēt jauniegūtā aprīkojuma iespējas. Oktobra sākumā bija paredzēts rīkot kino rītu, bet arī mūsu plānus ietekmēja valstī izsludinātais ārkārtējās situācijas stāvoklis un pasākumu nācās atcelt. Līdz ar to sabiedrību ar jaunā aprīkojuma iespējām iepazīstināsim kādā no pirmajiem atļautajiem publiskajiem kultūras, sporta vai citu aktivitāšu pasākumiem. Sekojiet līdz informācijai pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā un uz ziņojumu dēļiem.

            Projekta kopējās izmaksas EUR 16 280,97 ar PVN no kurām EUR 10 582,62 ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts. Līdzfinansējumu nodrošina Priekules novada pašvaldība.

17.11.2020.

 

Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja

Patricija Andersone

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ