Sabiedrība

Novadā notikušas teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas sanāksmes

 Šī gada janvāra pēdējās divās dienās notika intensīvs darbs sanāksmēs ar iedzīvotājiem apspriežot Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.redakciju. Sanāksmēs piedalījās plānošanas dokumenta izstrādes speciālisti- Jolanta Gūža, Indra Murziņa un Anrijs Straube  no SIA Baltkonsult. Speciālisti sniedza informāciju sanāksmju dalībniekiem par plānojuma grozījumu izstrādes procesu, plānošanas dokumenta nozīmi iedzīvotāju ikdienā un grozījumos iestrādātiem risinājumiem. Klātesošajiem bija iespēja uzdot jautājumus par sev interesējošajām teritorijām un tajās paredzētajiem risinājumiem (funkcionālo zonējumu, apgrūtinājumiem un iespējām). Atsevišķos gadījumos iedzīvotājiem bija jāraksta iesniegums ar ierosinājumu grozīt plānojumā paredzēto risinājumu, lai tas atbilstu iedzīvotāja tālākajiem plāniem savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā.

 

 

Tā kā publiskā apspriešana Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.redakcijai turpinās vēl līdz šī gada 10.februārim, tiem, kas vēl nav paspējuši iepazīties ar sagatavotā plānošanas dokumenta 1.redakciju ir pēdējais laiks to izdarīt un nepieciešamības gadījumā vērsties pašvaldībā ar iesniegumiem. Vēlāk izmaiņas vairs nevarēs veikt. Ja pēc plānojuma grozījumu apstiprināšanas, iedzīvotājiem radīsies nepieciešamība mainīt savā teritorijā funkcionālo zonējumu, tad būs pašiem jāpasūta lokālplānojuma izstrāde, kuras izstrādes izdevumus pašiem būs arī jāsedz.

Ar Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.redakcijas materiāliem ir iespējams iepazīties:

·         Pašvaldības mājas lapā- http://www.priekulesnovads.lv/priekules-novada-teritorialais-planojums#menu-anchor ;

·         Pašvaldībā klātienē- Saules ielā 1, Priekulē.

Ja rodas jautājumi, nesaprotam kaut ko, nemākam paskatīties vai ir kādas citas problēmas saistībā ar šo plānošanas dokumenta 1.redakciju, aicinu vērsties pašvaldībā pie attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Unas Ržepickas (Saules ielā 1, Priekulē) vai pagastu pārvaldēs pie nekustamo īpašumus speciālistēm- Ilzes Lācītes un Marinas Kokovihinas.

Kontaktinformācija saziņai ar pašvaldības speciālistiem:

·         Una Ržepicka- 26101674, una.rzepicka@priekulesnovads.lv ;

·         Ilze Lācīte- 28671972, koordinatore@tvnet.lvilze.lacite@priekulesnovads.lv ;

·         Marina Kokovihina- 29430925, marinapapl@inbox.lvmarina.kokovihina@priekulesnovads.lv .

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

 

 

Atpakaļ