Sabiedrība

Par sakoptu Latviju skolas pagalmā

 30.aprīlī projektu nedēļas „Par sakoptu Latviju skolas pagalmā” ietvaros Purmsātu skolā norisinājās pasākums „Koka stāsts”. Pasākuma mērķis- atjaunot muižas aleju, tukšajās vietās  stādot jaunus  kociņus ,un dot „jaunu dzīvi” īpašam osim.

Rīta pusē skolas pagalmā pulcējās skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki un mūsu viesis –novada tūrisma organizatore Daiga Egle. Visi bija bruņojušies ar lāpstām, spaiņiem un darboties prieku. Pavisam bija jāiestāda 12 koki - ozoli, kastaņi un liepas. Kokiem tika doti muižas īpašnieku vai to pēcteču vārdi. Starp stādāmiem kociņiem bija arī „muižas vagars”, to stādīja skolas administrācija, bet skolotāji priecāsies par savu iestādīto sarkano ozolu- Paulu. Aleju rotās- Gerhards, Fridrihs, Leonards, Margareta ,Florence u.c. Paralēli stādīšanas darbiem, varēja aplūkot parkā un alejā iezīmētos četrus dižkokus.

Pēc koku stādīšanas pulcējāmies pie sirmā, nokaltušā oša, kuram tagad jauns izskats un misija: „…vai nu bojā iet, vai par Tavu zelta koku kļūt”. Osis dzīvos zem jumtiņa un piemiņas plāksne, kas pie tā piestiprināta, liecina par piemiņu baronam Paulam A.L. fon Ungern-Šternbergam. Piemiņas vietas izveidi finansiāli atbalstīja barona mazmeita Florence Beilbi no Austrālijas, kundze atsūtījusi arī sveicienu. Vēstulē viņa raksta, ka ir pateicīga par ieguldīto darbu piemiņas vietas izveidē, muižas alejā un parkā, kā arī jūtas pagodināta būt par oša krustmāti: „Latvija ir zeme, kas pārdzīvojusi ļoti daudz, bet nav zaudējusi savu dvēseli. Purmsāti man ir īpaša vieta”, tā kundze raksta savā vēstulē. „Es vēlētos, kaut koks varētu pastāstīt par laiku, kad Purmsātus dzīvoja mana ģimene”, viņa piebilst.

Liels paldies visiem, kas iesaistījās pasākuma tapšanā. Īpašs paldies Dairai un Guntim Šalmiem, Arnim Klagisam un Kristapam Šteinbergam.

Ieva Šteinberga, Senlietu krātuves vadītāja un skolotāja

FOTO

Atpakaļ