Sabiedrība

Talkosim kopā!

Talkosim kopā 26.aprīlī pulksten 9 - visā Priekules novadā!

Talkosim visos novada pagastos- aicinām pievienoties! Talciniekiem tiks nodrošināti cimdi un atkritumu maisi.

 

Priekules pilsētā lielā talka notiks Upes ielā 2,Virgas upītes krastos, tiks izzāģēti krūmāji minētajā teritorijā - sakopta teritorija un atjaunots gājēju tilts no Dārza ielas uz Mūzikas un mākslas skolu.

Atbildīgais par talku Priekulē : Edgars Rubezis, tālr. 29428641.

 

Bunkas ciemā tiks sakopta teritorija starp daudzdzīvokļu mājām "Lāčplēši"," Spīdolu", Dzirnavu ielu 4 un Krasta iela 3. Krotes ciemā - Krotes augšas parka teritorija, Tadaiķu ciemā - sakopta teritorija ap daudzdzīvokļu mājām Saules ielā 10 un 12.

Atbildīgais par talku Bunkas pagastā: Edgars Dargužis, tālr. 26539003; bunka@priekulesnovads.lv.

 

"Krotes mednieku klubs" organizē talku Bunkas pagasta Krotes ciema Zvejās. Veco ābeļu dārza izzāģēšana, vecā žoga noņemšana un apkārtnes sakopšana.

Atbildīgais par talku Krotes ciema” Zvejās”:  Raimonds Runts, tālr.26140168; krotesmk@inbox.lv.

 

 

Garmzdas pagastā notiks Gramzdas centra labiekārtošanas darbi, Aizvīķos - centra laukuma, apkārtnes sakopšanas darbi.

Atbildīgais par talku Garmzdas pagastā: Augustins Eidejus, tālr. 26428396; gramzda@priekulesnovads.lv.

 

Kalētu pagastā notiks Kalētu "Priediena" sakopšanas darbi. Liepu alejas 2,2A,3,3A,4,6 māju teritorijas sakopšanas darbi.

Atbildīgais par talku Kalētu pagastā: Agrita Driviņa, tālr. 29178398; kaleti@priekulesnovads.lv.

 

Priekules pagastā tiks sakopta teritorijas apkārtne ap Iskras pieminekli. ( 16. Un 17. Aprīlī)

Atbildīgais par talku Priekules pagastā: Ainars Cīrulis, tālr. 26490164; ainars.cirulis@priekulesnovads.lv.

 

Priekules veloklubs Lielajā talkā, talkos Ruņupes senlejā, kur no mājām „Rudzīši” pa ceļu pāri tiltam cauri mežam savāks ceļmalās izmestos sadzīves atkritumus, sakārtos ugunskura vietu un sakārtos laukumu pie nodegušās pirts. Izies meža taku līdz dzelzsbetona tiltam, kurā savāks vētrā izlauztos kokus, sakraus tos kaudzēs, kārtojot Priekules velomaratona Ruņupes posma velotrasi, kas tiks izmantota 2.maija velomaratonā.

Atbildīgais par talku Ruņupes krastos: Daiga Egle, tālr.29472063; daiga.egle@inbox.lv.

 

Virgas pagastā talkosim Barona Noldes dzimtes kapenēs, Zviedra karaļa Kārļa XII piemiņas vietās. Virgas skolas parka un Baznīckalna sakopšana.

Atbildīgais par talku Virgas pagastā: Ruta Balode, tālr. 26536512; baloderuta@inbox.lv.

No 25.līdz 30.aprīlim Tirgoņu ielā 5 (tirgus laukumā) atradīsies lielie konteineri. Tajos bez maksas drīkst likt lielgabarīta sadzīves tehniku un vecās mēbeles.

 

 

Andris Razma, novada izpilddirektors

 

Pēc talkas Priekules kultūras namā uz balli ielūgti seniori. Vakara gaitā - filmas "Džimlai rūdi rallalā" noskatīšanās, vīru ansambļa "Dziedonis" dziesmas. Gaidāmi iespaidi no filmēšanās laukuma, jo viens no dziedošajiem vīriem - Aivars Kalnarājs ir filmējies šajā filmā. /G. Venens/

Atpakaļ