Sabiedrība
Zemnieki un uzņēmēji izvirzījuši pašvaldības ceļus ES atbalstam

 Šī gada oktobrī Priekules novadā notika novada zemnieku, uzņēmēju apspriedes katrā pagastā, kuras tika organizētas saskaņā ar Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”. Rezultātā katra pagasta zemnieki, uzņēmēji izvirzīja pašvaldības grants ceļu posmus un piešķīra prioritātes, kuriem ir nepieciešama pārbūve minētā pasākuma ietvaros.

Pagasts

Iedzīvotāju apspriedē piešķirtā prioritāte

Ceļa numurs Priekules novada ceļu sarakstā

Ceļa nosaukums Priekules novada ceļu sarakstā

Pārbūvējamā posma garums, km

 
 
 

Bunkas

1

A8

Bunka Ziņģenieki

4,040

 

2

C23

Kalnvēji Sērdieņi

0,400

 

Gramzdas

1

B65

Gramzda-Zviedri

1,698

 

A19

Alejas ceļš

 

D56

Meža ielas turpinājums

 

2

A20

Dāma-Ribenieki

1,000

 

3

A17

Celmenieki Stūri Līčupes

3,500

 

4

A15

Gramzda Indrāni Grunti Karuļi

2,400

 

5

A20

Dāma-Ribenieki

3,100

 

6

C62

Dāma Puķes Smaiži

1,100

 

7

A15

Gramzda Indrāni Grunti Karuļi tilti tajā skaitā

7,040

 

8

B71

Sērdieņi (ceļš)

1,650

 

Kalētu

1

B51

Ceļš Ieviņas-Annenieki

1,580

 

2

D52

Laukmales iela

0,611

 

3

B57

Kalēti Strautiņi

0,450

 

4

B59

Strautiņi Zeltkalni Svipsti

2,000

 

5

B61

Meža Siseņi Apiņi

0,400

 

6

B64

Ceļš Lejnieki-Plostnieki-Brūveri

1,100

 

Priekules

1

B80

Mazgramzda Ozolbunči tilts tajā skaitā

0,500

 

2

A24

Paplakas Purmsātu ceļš tilts tajā skaitā

0,400

 

3

A29

Priekules pilsēta Audari

3,300

 

4

C111

Ceļš Lejnieki Embūte

2,860

 

Virgas

1

B30

Kīru ceļš

2,400

 

2

B43

Gabaliņu ceļš tilts tajā skaitā

1,900

 

3

A11

Staļantu ceļš

1,900

 

4

A12

Gravnieku ceļš

2,900

 

 Kopā, km

48,229

 

 

Par pašvaldībai piešķirto kvotu 1.6 miljoniem eiro un pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā, un pie pieņēmuma, ka kopējās izmaksas uz 1 km ir 80 tūkstoši eiro, būtu iespējams pārbūvēt 22 km pašvaldības grants ceļu. Apspriedēs izvirzīto grants ceļu kopgarums ir 48 km, līdz ar ko ir saprotams, ka visu nevarēsim pārbūvēt.

Lai izvērtētu ceļu posmu nozīmi un svarīgumu novada zemnieku, uzņēmēju vajadzībām ir izstrādāti atlases kritēriji, kurus piemēros veicot atlasi, ņemot vērā apspriedēs izvirzītās prioritātes, informāciju pēc ceļu posmu tehniskās apsekošanas un kādas ir īpašuma tiesības zemei zem ceļa, jo viens no mums izvirzītajiem nosacījumiem ir- zemei zem ceļa ir jābūt pašvaldības īpašumam. Veicot ceļu apsekošanu esam konstatējuši, ka šādas problēmas ir Kalētu pagasta izvirzītajai 1. un 6. prioritātei, Priekules pagasta 1. prioritātei un Virgas pagasta 2. prioritātei.

Pašlaik notiek darbs pie ceļu tehniskā stāvokļa izvērtēšanas un to apliecinošas dokumentācijas izstrādes. Tālākās darbības ir saistītas ar iepirkumu organizēšanu. Lielā mērā pārbūvējamo grants ceļu garums būs atkarīgs arī no iepirkuma rezultātiem, kad būs zināmas reālās pārbūves izmaksas.

Priekules novada pašvaldības Projektu koordinatore Una Ržepicka

Pasākumu kalendārs
Aprīlis, 2020
POTCPkSSv
12345
6789101112
131415161719
2021222326
27282930