SabiedrībaPar invalīdu atbalsta biedrības dibināšanu.
2013-08-30
22.augustā Priekules Sociālajam dienestam ierādītajās telpās Ķieģeļu ielā 7 notika pirmais sabiedriski nozīmīgais pasākums. Uz sarunu tika aicināti invalīdi, viņu ģimenes locekļi un atbalstītāji .


Pilsēta jauniešiem, jaunieši pilsētai!
2013-08-19
No 6.līdz 8.augustam arī Priekulē norisinājās ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar mācīšanās grūtībām integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs” nometne.


Priekules baptistu draudzes svētki
2013-08-09
No 19. līdz 21. jūlijam notika Priekules baptistu draudzes dienas, kurās dziedājām, spēlējām, sportojām, mācījāmies un cepām.


To vienkārši nevar aizmirst!
2013-08-09
No 26. līdz 28. jūlijam Priekules baptistu draudze sadarbībā ar Priekules novada domi organizēja „Tēvu un Dēlu” ekspedīciju ar kanoe laivām. Jau otro gadu tēvi ar dēliem sanāk kopā, lai kvalitatīvi pavadītu siltās vasaras dienas, kuras paliks atmiņā uz mūžu gan dēliem, gan tēviem.


Bunkā tiekas māmiņas
2015-04-15
Priecājamies, ka jau otro gadu Bunkas pagastā notiek "Māmiņu skolas" nodarbības divas reizes mēnesī. Šajā interešu grupā iesaistījušās 10 māmiņas, taču ar prieku gaidām arī jaunu dalībnieču iesaistīšanos.