SabiedrībaProjekta “Kurzeme visiem” dalībnieki gūst pieredzi Rīgā
2018-11-07
Kurzemes pašvaldību, sociālo dienestu, nevalstisko organizāciju, valsts sociālās aprūpes centru un mediju pārstāvji projektā “Kurzeme visiem” 31. oktobrī un 1. novembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgu.


Pieejams jauns sociāls pakalpojums
2018-11-06
Šogad 2. februārī darbību uzsācis jauns uzņēmums – SIA “Cerību balss”. Uzņēmumu dibināja trīs mūsu novada iedzīvotāji, kuriem rūp veco ļaužu un personu ar invaliditāti likteņi.


Apstiprināts Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns
2018-10-10
Šā gada 5.oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Pašvaldības var turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē.


Galvenās ielas svētki Priekulē
2018-10-08
Biedrības “Saspraude” projekts “ Mēs dzīvojam Latvijā”, kuru atbalsta Priekules novada pašvaldība, septembrī noslēdzās ar otrajiem Galvenās ielas Mazajiem svētkiem.


Virgas pagastā veido īpašu puķu dobi
2018-10-04
Garāmbraucējus Virgas pagastā pie “Vētru” pieturas priecē puķu dobe, kura izveidota vārda “VIRGA” formā.


Aicinām pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem bezmaksas pakalpojumu saņemšanai projektā “Kurzeme visiem”
2018-09-14
Aicinām Priekules novadā dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem pieteikties projektā “Kurzeme visiem” pieejamajiem bezmaksas sociālajiem pakalpojumiem.


Novada iedzīvotāji uzsāk izmantot sociālos pakalpojumus projektā “Kurzeme visiem”
2018-08-20
Priekules novada sociālais dienests projektā “Kurzeme visiem” (projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/004) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem/invaliditāti un viņu ģimenēm šobrīd nodrošina vairākus sociālos pakalpojumus.


Uz pirmo tikšanos jaunā sastāvā sanāk Priekules novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupa
2018-08-16
Priekules novada pašvaldībā projektā “Kurzeme visiem” (projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/004) 2018.gada 13.jūlijā pašvaldības deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) vadības grupa apstiprināta jaunā sastāvā.


Seniori aizvada veselīgu dienu
2018-08-09
28.jūlijā ar Priekules novada pašvaldības līdzfinansējumu tika realizēta senioru diena “Dzīvo vesels un laimīgs”. Pasākuma laikā notika dažādas sportiskas aktivitātes un tikšanās ar veselīga dzīvesveida praktizētāju un iedvesmotāju Inesi Ziņģīti.


Dāvina prieku bērniem
2018-06-05
2018. gada 1. jūnijā biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” realizēja Priekules novada pašvaldības atbalstīto projektu. Startējām pašvaldības projektu konkursa sadaļā “Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” ar projektu “Bērnu prieks - dāvana Latvijai”.


Kalētos aizvadīts Tvīda velobrauciens
2018-05-15
2018.gada 4.maijā Priekules novada Kalētu pagastā ar “Tvīda braucienu 2018” uzsākās Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam atbalstītā projekta Nr.LLI-361 „Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) publiskās aktivitātes.


Kalētos veidos aktīvās atpūtas laukumu
2018-05-10
Ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam atbalstītā projekta Nr.LLI-361 „Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) atklāšanas sanāksmi 2018.gada 4.maijā tika uzsāktas projekta ieviešanas aktivitātes.


Gramzdā atklāj rotaļu laukumu
2018-05-10
28. aprīlī, kad visā Latvijā notika Lielā talka, Gramzdas pagasta iedzīvotāji strādāja Aizvīķos, topošajā Gramzdas mežaparkā un atjaunoja rotaļu laukumu pagasta centrā.


Kurzemes reģiona DI plāns iesniegts apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē
2018-05-09
27.04.2018. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam iesniegts apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē.


Kuldīgā notikusi projekta “Kurzeme visiem” partneru kārtējā tikšanās
2018-04-16
4. aprīlī Kuldīgā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” vadības komandas un partneru pārstāvju tikšanās, kurā 47 dalībnieki pārrunāja projekta aktualitātes, līdzšinējo pieredzi projekta ieviešanā un neskaidros jautājumus.


37 bērniem Kurzemē nepieciešamas mājas
2018-04-11
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aprīļa sākumā apkopojusi informāciju no Latvijas bāriņtiesām par bērniem, kuriem nepieciešamas mājas – adoptētājs, aizbildnis, audžuģimene vai viesģimene. Latvijā tie ir 245 bērni, Kurzemē – 37!


Konsultācijas potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem
2018-04-05
Projekta “Kurzeme visiem” gaitā Kurzemes plānošanas reģions noslēdzis līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” par bezmaksas konsultāciju sniegšanu Kurzemē potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm līdz 2019.gada 30.jūnijam.


Fitnesa cienītājas izbauda sportisku dienu
2018-03-26
10. martā “Arēnā Rīga” tika organizēta fitnesa diena. Savu meistarklasi piedāvāja paši labākie pasaules un Latvijas treneri. Visas dienas garumā bija iespēja piedalīties enerģijas pilnos pasākumos, ko izmantoja arī Priekules un Gramzdas fitnesa cienītājas.


Atbalsts ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti
2018-03-14
Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, Priekules novada sociālajā dienestā var pieteikties vairāku bezmaksas pakalpojumu saņemšanai valstī notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.


Deinstitucionalizācijas plāns nodots saskaņošanai pašvaldībām
2018-01-19
Projekta "Kurzeme visiem" gaitā izstrādāts Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam un 17.01.2018. nodots saskaņošanai visām Kurzemes pašvaldībām.