Saistošie noteikumi
Par Priekules novada veidojošo vietējo pašvaldību - Priekules pilsētas, Bunkas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastu pieņemto saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Pasākumu kalendārs