Tūrisms
Ekskursija uz Kuldīgas pusi

 30.augustā Priekules novada tūrisma organizatore aicināja novada iedzīvotājus doties maksas ekskursijā uz Kuldīgu, Paduri, Ēdoli un Alsungu. Ekskursijas dažādām iedzīvotāju mērķgrupām organizē daudzi, tomēr ir kādi ļaudis, kuri neiekļaujas nekādās grupās un tiem vasaras ekskursiju piedāvā novada Tūrisma Informācijas Centrs. Sākotnēji ekskursijai pieteicās 28 cilvēki, tomēr tajā devās tikai 24.

Pirmais pieturas punkts bija Kuldīgas pilsēta, kurā ekskursiju divu ar pusi stundu garumā vadīja Kuldīgas gide Inga Trumsiņa.  Zinošā un erudītā gide mūsu grupai izrādīja Kuldīgu no vecpilsētas iekšpagalmu puses, kas izrādījās ļoti interesanti. Pārsteidza Kuldīgas pašvaldības ieguldījums pilsētā- vecais tilts pār Ventu pie rumbas, brīnišķīgā parka estakāde pie Kuldīgas muižas vietas un hercoga Jēkaba ‘’teleports’’ Liepājas ielā, kurā tas ar vienu kāju ir pagātnē, bet ar otru jau iesoļo mūsdienās. Pēdējos trīs gados Kuldīgai no ES fondiem izdevies piesaistīt ap 7 miljoniem latu.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Padures ciemu, kur muižas gatves galā atrodas tikko restaurētā Padures klēts, kurā tikām aicināti uz „vēdera priekiem”- ķoču – grūbu biezputru un mājas vīniem. Daudzveidīga bija Padures muzeja klēts ekspozīcija, kas pierādīja, ka arī nelielā miestā iespējams vienkopus sakrāt daudz seno sadzīves priekšmetu. Ekskursiju vadīja klēts saimniece Alise Volanska. Skatījām arī lielāko no Nabas ezeriem, kas ir viņu ciema lepnums.

Tad devāmies uz Ēdoli- vēlējāmies sadzirdēt no pils gidiem stāstu par baronesi, kas savulaik appriecājās ar vienu no mūsu baroniem Korfiem. Diemžēl, šo stāstu nedzirdējām, vien no pils mūriem izaicinājām gidu, kurš mums nedaudz pastāstīja par muižas tagadējiem īpašniekiem un parku, kurā spokojas un piepildās daudzas vēlēšanās, ja gar liepām iet klusējot un kaut ko labu iedomājas. Ēdoles pilī ar šo gadu ir ļoti augsta ieejas maksa 3Ls no cilvēka neskatoties uz dalībnieku skaitu, tāpēc šoreiz priekšroku devām ekskursijai ap pili.

Grupas vidū bija divi bērni, kuri nevarēja sagaidīt Silvijas Teteres mīļo dzīvnieciņu- murkšķu audzētavas apmeklējumu. Iepriecināja saimnieces stāsti par tiem un harmonisko pāru sadzīvošanu. Noslēgumā kāda murkšķu „dāma’’ nodemonstrēja „dziesmu”, ar kādu viņi gatavojas ziemas guļai un mostas no tās.

Ekskursijas noslēgumā devāmies uz Suitu galvaspilsētu- Alsungu. Lielākā daļa ekskursantu Alsungā bija pirmo reizi. Gide Ilze mūs iepazīstināja ar pilsētas  Livonijas ordeņa pili, kura saglabājusies no 13.gs., līdz ar to pilij nepieciešama restaurācija, bet pagaidām muzejs, kurš izmato daļu no šīm telpām, to nevar atļauties. Alsungas novada dome atrodas pils rietumu spārnā. Tad skatījām Alsungas katoļu baznīcu, stāstu par suitu sievām un to mītni, apmeklējām arī Suitu muzeja ekspozīciju, kas netiešā veidā parādīja, kā suiti glabā savu mantojumu un kopj etnogrāfiskās tradīcijas. Pārsteidza tas, ka Alsungā vien ir piecas maizes un sklandraušu cepējas- Rutas maizi un gardumus bija iespējams nopirkt un atvest mājiniekiem. Galvenie novada svētki vēl tikai būs 28.septembrī-  Miķeļdienai tuvojoties, notiek lielākais tirgus, uz ielām iznāk suitu sievas ar koncertiem, norit svētku gājiens un dažādi pasākumi.

Kad  devāmies atceļā,  iegriezāmies Gudenieku kadiķu audzē, kur satikām savvaļas zirgus, kas bija draudzīgi un skrēja līdzi gājēju taciņām.  Lielāko kadiķu audzi gan nesasniedzām, jo arī šeit, tāpat kā daudzās vietās Latvijā, tūrisma objekta uzturēšanai pietrūkst līdzekļu, tāpēc takas nebija izpļautas un mūsu grupa bija manāmi nogurusi no dienas aktivitātēm- nolēmām doties mājupceļā un Gudeniekus apmeklēt kādu citu reizi.

Ceru, ka katrs no ekskursijas dalībniekiem guva kādu jaunu informāciju, atziņas par sen zināmām, bet piemirstām vietām un lietām un brīnišķīgi pavadīja vienu no šīs saulainās vasaras dienām. Lai mūs pavada vēlme vairāk izzināt vispirms savu un tad apkārtnes novadus un katru reizi atklāt kaut ko no jauna!

Uz tikšanos ekskursijā nākamajā vasarā!

                                                                                                       

Daiga Egle, tūrisma organizatore 

FOTO

Pasākumu kalendārs