Tūrisms
Kalētu muižas un Mežaparka Priediens papildināšana ar jauniem objektiem un inventāru

 Kalētu „Piediens” ir meža parks , kas pieder Latvijas Valsts Mežiem. Kalētu pārvaldei ir noslēgts apsaimniekošanas līgums līdz 2022. gadam.  Meža parkā dažādas aktivitātes notikušas vismaz  divdesmit gadu garumā. Regulāri (Līgo placī) tiek svinēti Līgo svētki, notikuši tēlnieku plenēri, „Zaļās prakses” MMS skolēniem, pārgājieni  u.c. Kopš 2011. gada rudens, kad tika atklāta aktīvā trase, bērnu rotaļu laukums un 3 takas ar skulptūrām (sēņu, augu un dzīvnieku takas), „Piediens” ir ļoti iecienīts aktīvās atpūtas objekts. No 2012. gada meža parkā strādā gide Arta Troika, jo pieauga pieprasījums pēc pakalpojuma, arī šogad arvien vairāk, sevišķi skolu kolektīvi, ierodas Kalētu Priedienā.

6. septembrī tika atklāts projektu „Kalētu muižas un Mežaparka  Priediens papildināšana ar jauniem objektiem un inventāru”. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Lauku attīstības programmas ( LPA ) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros un tika atbalstīts ar publisko finansējumu LVL 7437,27 . Projekta kopējās izmaksas  LVL 10724,06.

Projektā iegādāts:

1) lapene „Skumjo meiteņu lapene”- izgatavoja „Deko koks” Ilmārs Ķempis;

2) 15 parka soli- izgatavoja „Deko koks” Ilmārs Ķempis;

3) sešas koka skulptūras -dzenis, varde, ērce, briežvabole, zalktis un lāčpurns, autori Ģirts un Gaits Burvji;

4) iegādāti 20 slēpju komplekti - slēpes, nūjas, slēpju zābaki, slēpju stiprinājumi, tikai pašvaldības finansējums, projekta realizācijai.

5) mini traktoriņš- zāles pļāvējs un tam pieliekama piekabe.

Atklāšanas pasākumu vadīja Pēteris Trups, piedalījās biedrība „Optimisti” no Liepājas un tika atklāta Rasmas Jonases grāmata „Peļu saime”. Fragmentu no šis grāmatas izrādīja Liepājas ceļojošais leļļu teātris „MASKA” P. Trupa vadībā. Izrādes laikā notika foto orientēšanās sacensības komandām „Briedēns 2013 ”. Piedalījās novada skolas, aicināti tika viesi no Bārtas, Kapsēdes, Gramzdas, Priekules un Virgas. Tika izveidotas arī individuālās komandas.

Ikvienam bija iespēja apskatīt un novērtēt Kalētu Mūzikas un mākslas skolas īstenotā projekta "Daba - iedvesmas avots mākslā" dalībnieku darbus. Minētais projekts īstenots ar Priekules novada domes atbalstu, projektu konkursa "Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā" ietvaros.

Sacensības, atrakcijas un radošās darbnīcas organizēja Kalētu VIG ( Vietējā Iniciatīvas Grupa) projekta „Mēs Kalētu izaugsmei” ietvarā ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu.

Agrita Driviņa, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja

FOTO

Pasākumu kalendārs