Tūrisms
Pirmais laivu brauciens Kalētos

Biedrības "Kalētu vietējā iniciatīvas grupa" realizēja LEADER projektu, kurā šā gada martā tika iegādātas laivas un drošības ekipējums - vestes, airi u.c.

12. maija rītā biedrības pārstāvji un Kalētu ūdenstūrisma interesenti devās pirmajā laivu izmēģinājuma braucienā. Šoreiz par vietu netika izvēlēta Bārtas upe, bet Vārtājas upes posms no Mazkalētiem līdz Vārtājas - Bārtas upju satekai.

Lai gan bija vējš un aukstums, ceļojot to nevarēja manīt. Brauciena laikā gadījās dažādi pārsteigumi. Interesantākais posms bija pie Baltmuižas dzirnavām, kurā pārsteidza upes straujums un krāces, tāpēc arī tika apgāzta laiva.

Laivotāji izcēlās Kalētu pilskalna pakājē. Uz upes tika novērots, ka ir vairāki dabas objekti, ko var vērot ceļojot. Šis Vārtājas upes posms ir iekļauts Latvijas - Igaunijas programmas projektā "Ūdenstūrisma attīstībai Kurzemes novados", kura sagatavošana notiek maija mēnesī.

Biedrība "Kalētu vietējā iniciatīvas grupa" aicina pieteikties laivu braucieniem.

Pieteikties:

Arta Troika tālr.26423893 vai Kalētu pagasta pārvaldē 63461497

e-pasts: artiite@inbox.lv vai kaleti@padome.lv

Bilžu galerija.

 

Pasākumu kalendārs