Tūrisms
Priekules novada velomaršrutus iekļaus Kurzemes velomaršrutu ceļvedī

 Projekta „Velotūrisma tīkla izveidošana un ieviešana Centrālajā Baltijā”  jeb „Central Baltic Cycling” Centrālās Baltijas INTERREG IV A 2007.-2013.gadam programmas  ietvaros, Priekules novada pašvaldība piedalīsies kā partneris un izvietos ceļvedī piecus novada velomaršrutus. Projektu administrē Kurzemes Tūrisma asociācija un mūsu dalība šajā pasākumā ir līdzfinansējums 100 lati. Ceļvedis būs bez maksas pieejams no 2014.gada 7.februāra, kad tas tiks prezentēts ‘’Balttour 2014’’ tūrisma gadatirgū Rīgā.

2014.gada pavasarī visi pieci maršruti tiks marķēti, katrs maršruts savā krāsā. Turpmāk, orientējoties pēc ceļveža, būs iespējams izbraukt šos maršrutus, apskatot novada dabas, vēstures un kultūras objektus. Arī izmantot mājražotāju, tirgotāju, servisa pakalpojumus un piedāvājumus.

Ar šī projekta palīdzību vēlamies ieiet aktīvākā Kurzemes velomaršrutu tīklā. Nākotnē tas veicinās vairāk aktīvās atpūtas cienītāju iebraukšanu mūsu novadā, kā arī pašu iedzīvotāju vēlmi izbraukt apskatīt sava pagasta  vērtīgākās vietas -  dabas, vēstures un kultūras pieminekļus.

Daiga Egle,  tūrisma organizatore                                                                             

Pasākumu kalendārs