Tūrisms
Priekules novads piedalās tūrisma izstādē „BALTTOUR 2014”

No 7.līdz 9.februārim Rīgā izstāžu kompleksā „Ķīpsala” notika ikgadējais tūrisma gadatirgus. Arī mūsu novads atjaunojis informāciju izveidotajā tūrisma bukletā „Priekules novads”, nodrukājot to atkārtoti 4000 eksemplāros  izdevniecībā „Jāņa sēta” un jau 360 eksemplārus izdalot interesentiem gadatirgū.

Interese par mūsu novadu bija liela, sevišķi par Aizvīķu parku un meža parku „Priediens” Kalētos kā arī par izveidotajiem pieciem velomaršrutiem un kārtējo „Priekules MTB velomaratonu”, kas notiks maija sākumā.

Viskuplāk apmeklētā bija sestdiena, kad gadatirgū bijavairāk kā četri tūkstoši interesentu. Arī jautājumi bija visdažādākie, tie skāra gan velosipēdu nomas, mūsu ezerus un dīķus kā arī nedaudzās novada naktsmītnes. Tirgotājiem šogad tirdzniecības vietas īre maksāja bargu naudu, bet neskatoties uz to Kurzemes amatniekus un ražotājus pārstāvēja kupla amatnieku saime, īpaši no Kuldīgas.

Arī mūsu kaimiņu novadi bija īpaši gatavojušies gadatirgum – Aizpute un Pāvilosta bija izveidojušas pašas savus stendus un pārstāvēja tos ar novada uzņēmējiem. Jaunus  tūrisma bukletus bija izveidojuši ne tikai Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs, bet arī Grobiņas, Nīcas un Aizputes novadi. Pilnīgi jauna pieeja tūrisma informācijas pasniegšanai bija novērojama mūsu draugiem Auces novadā, kas startēja kopā ar vairākām Zemgales pašvaldībām.

Piedalīties katru gadu Latvijas lielākajā tūrisma notikumā izstādē „Balttour” ir goda lieta katram tūrismā strādājošam, jo visas novitātes mēs pirmo reizi pirms sezonas ieraugām tieši šeit. Lai mums izdodas jaunajā tūrisma sezonā piedāvāt jaunas lietas, jaunu informāciju un interesantus pasākumus.

Daiga Egle, novada tūrisma organizatore

FOTO

Pasākumu kalendārs